Het spel is simpel: Sven en Kürt zitten samen opgesloten in een Vliegende Studio. Dag en nacht twintig meter boven de grond. Elk uur mag een luisteraar een vraag beantwoorden. Is het antwoord juist, daalt de studio een meter. Bij een fout
antwoord gaan Sven en Kürt opnieuw omhoog. Het is uiteindelijk luisteraar Björn die voldoende goede antwoorden kan geven en na zestien dagen de studio eindelijk aan de grond zet.

Sven: “Die actie herinner ik me vooral als een spektakel, die grote Vliegende Studio op 20 meter hoogte! Het was ook de eerste keer dat we samen zo lang ‘opgesloten’ werden en volledig afhankelijk waren van de luisteraars.”

Kürt: “Ik zie vooral nog Bjorn voor mij, die ons toen bevrijdde na al die tijd! Toen hij de deur van de studio opendeed, ben ik hem als eerste in de armen gevlogen. Niet dat ik per se weg wilde van Sven hoor! Na zestien dagen hingen we ‘s avonds
al opnieuw aan de telefoon. Erg hé!” (lacht)