WEDSTRIJDREGLEMENT HET GELUID 2020

1. Organisatie

 • 1.1. De wedstrijd ‘Het Geluid’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic.
 • 1.2. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

 • 2.1. De wedstrijd start op 14/09/2020, 06u00 en loopt elke werkdag tussen 06u00 en 18u59 tot en met de datum dat het laatste geluid tijdens de radio-uitzending door een deelnemer is geraden (hierna “Wedstrijdperiode”). Deelname is enkel mogelijk in de wedstrijdperiode.

3. Deelname

 • 3.1. De wedstrijd staat open voor iedereen:
  • 3.1.1. Die bij de start van de wedstrijd (14/09/2020, 06u00) minstens 18 jaar is;
  • 3.1.2. Woonachtig is in België;
 • 3.2. Uitgesloten van deelname zijn:
  • 3.2.1. Personeelsleden en medewerkers van Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;
  • 3.2.2. Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • 3.2.3. Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze wedstrijd verbonden is.
 • 3.3. Deelname is mogelijk voor gebruikers van een mobiele telefoon (of een tablet) met een iOS of Android besturingssysteem die de Qmusic app (hierna genoemd ‘Q-App’) hebben gedownload en zich gratis hebben geregistreerd als Q-AppGebruiker
 • 3.4. Om deel te nemen aan de wedstrijd dient een deelnemer zich aan te melden op de onder artikel 4.2 beschreven wijze.
 • 3.5. Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze wedstrijdvoorwaarden.
 • 3.6. De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar voornaam, achternaam en woonplaats vermeld worden op Qmusic (ONAIR), de website van Qmusic en in de Q-App na deelname op de radio.
 • 3.7. Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven of niet voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden, heeft Qmusic het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • 3.8. In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd heeft Qmusic het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.
 • 3.9. Deelname aan de wedstrijd is gratis.
 • 3.10. Qmusic is te allen tijde gerechtigd deelnemers op redelijke gronden uit te sluiten van deelname.
 • 3.11. Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.
 • 3.12. Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.
 • 3.13. Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website en in de Q-App worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

4. Verloop van de wedstrijd

 • 4.1. Vanaf 07/09/2020 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf 14/09/2020 kan je meespelen.
 • 4.2. AANMELDEN Aanmelden voor de wedstrijd kan uitsluitend via de Q-App (beschikbaar voor iOS en Android) bij de start van de wedstrijd (zie artikel 2). Aanmelden is gratis en kan met een codewoord (zie artikel 4.3). In de Q-App staat een aanmeldknop waar je dit codewoord moet invoeren. Als je het juiste codewoord hebt ingevoerd, krijg je een bevestigingsscherm in de Q-App. Vanaf dat moment maak je kans om die dag gebeld te worden door Qmusic (zie artikel 4.7) en mee te spelen met Het Geluid. Je dient je elke dag opnieuw aan te melden met het dagelijks nieuw gegeven codewoord om weer kans te maken gebeld te worden (en een antwoord te geven in de uitzending). Om jezelf aan te melden dien je wel geregistreerd te zijn in de Q-App. Ben je dit nog niet? Registreer je dan gratis via de Q-App.
 • 4.3. CODEWOORD Elke werkdag wordt er rond 07u00 en rond 08u00 een codewoord genoemd (elke dag een ander codewoord) in de Ochtendshow bij Maarten en Dorothee. Dit codewoord kan je invoeren in de Q-App. Het invoeren van dit woord kan tussen het moment dat het codewoord wordt gegeven voor de eerste keer (rond 07u00) tot op het moment dat Het Geluid voor de laatste keer wordt gespeeld op die bepaalde dag (tussen 18u00 en 18u59) De dag nadien wordt er een nieuw codewoord gegeven en moet je je opnieuw hiermee aanmelden in de Q-App. Het codewoord is niet hoofdlettergevoelig.
 • 4.4. DE WEDSTRIJD (HET SPEL)
  • 4.4.1. De wedstrijd wordt van maandag t/m vrijdag elk uur gespeeld tussen 06u00 en 18u59. (Enkel rond 9u30 wordt De Superronde (zie artikel 4.5) gespeeld). Via Qmusic is regelmatig een geluid te horen in de wedstrijd ‘Het Geluid’. Deelnemers die Het Geluid herkennen kunnen zich aanmelden (zie artikel 4.2) in de Q-App om die dag in aanmerking te komen om te raden wat Het Geluid is (zie artikel 4.7) Het startbedrag is €100 en wordt na elk fout gegeven antwoord op de radio verhoogd met €100,-
  • 4.4.2. Indien een geluid geraden is, kan de wedstrijd een vervolg vinden met een nieuw geluid, enz. Qmusic heeft het recht wijzigingen in het spelverloop door te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het geven van ‘tips’ over het te raden geluid, indien dit voor een langere tijd niet geraden wordt.
 • 4.5. DE SUPERRONDE Iedere ochtend rond 09u30 wordt er ‘De Superronde’ gespeeld. Hiermee wordt de kans een stukje groter dat jij het juiste antwoord kan geven in de uitzending. Iedere dag selecteert Qmusic (zie artikel 4.7) dus op dat moment niet één, maar drie luisteraars die hun antwoord mogen geven in de uitzending. Heeft de eerste het niet goed, dan gaat de beurt naar de tweede en daarna nog naar eventueel de derde geselecteerde. Wordt Het Geluid niet geraden, dan komt er dus (na 3 foute antwoorden) €300 bij voor Het Geluid dat het uur erna wordt gespeeld. Wordt het geluid in De Superronde geraden, dan krijgt de winnende deelnemer €50000. Qmusic kan dan de wedstrijd definitief stop zetten.
  • 4.5.1 DE SUPERSUPERRONDE Op vrijdag 23/10 spelen we rond 9u30 De Supersuperronde in plaats van De Superronde (zie artikel 4.5). Dit wordt gecommuniceerd vanaf maandag 19/10 in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee en wordt vanaf dan gecommuniceerd op de radio en op www.qmusic.be.
  • Tijdens De Supersuperronde wordt de kans nog een stuk groter dat jij het juiste antwoord kan geven in de uitzending. Qmusic selecteert (zie artikel 4.7) op dat moment niet één (zoals bij gewone win-momenten), niet drie (zoals in De Superronde), maar tien luisteraars die hun antwoord mogen geven in de uitzending. Heeft de eerste het niet goed, dan gaat de beurt naar de tweede en daarna nog naar eventueel de derde, de vierde, de vijfde, de zesde, de zevende, de achtste, de negende, de tiende geselecteerde. De volgorde van de deelnemers en hun antwoord wordt bepaald door de computer. Als de computer deelnemer X als eerste selecteert, mag deze ook als eerste zijn antwoord geven tijdens De Supersuperronde. De tweede die is geselecteerd door de computer, komt ook als tweede aan de beurt, enzoverder.
  • Wordt Het Geluid niet geraden, dan komt er dus (na 10 foute antwoorden) €1000 bij voor Het Geluid dat het uur erna wordt gespeeld. Wordt het geluid in De Supersuperronde geraden, dan krijgt de winnende deelnemer €50000. Qmusic kan dan de wedstrijd definitief stop zetten.

De Supersuperronde wordt enkel gespeeld als Het Geluid nog niet geraden is op 23/10, 9u00.  

 • 4.6. OP DE RADIO De deelnemer die in de mogelijkheid is gekomen om zijn/haar antwoord kenbaar te maken in de uitzending en het juiste antwoord heeft gegeven tijdens het moment van Het Geluid, wint het op dat moment bereikte bedrag (zie artikel 5). Een deelnemer krijgt in de uitzending de kans om één enkele omschrijving van het op dat moment te raden geluid te geven. Meerdere antwoorden of pogingen zijn niet toegestaan. Indien je geselecteerd bent voor deelname, dan ben je uitgesloten van verdere deelname gedurende die dag. De dag nadien kan je je wel weer aanmelden en kans maken om mee te spelen. Indien Het Geluid geraden is en er die dag een nieuwe spelronde volgt, dan kan iedereen die het codewoord heeft ingevoerd en nog niet gecontacteerd geweest is op die dag OF nog niet fout geantwoord heeft, kans maken op een deelname (die dag).
 • 4.7. SELECTIE DEELNEMERS Uit alle luisteraars die zich die dag op tijd hebben aangemeld wordt via een computergestuurd systeem een kandidaat geselecteerd. De kandidaat wordt gebeld om in de uitzending zijn/haar antwoord te geven. De selectie voor deelname op de radio zal tussen 06u00 en 18u59 elk uur plaatsvinden waarbij mogelijk meerdere deelnemers geselecteerd kunnen worden. Indien deelnemers telefonisch niet bereikbaar blijken te zijn, vervalt hun kans om Het Geluid te raden en is er geen compensatie voorzien. De volgende werkdag kan je je opnieuw aanmelden (zie artikel 4.2) in de Q-App met een nieuw codewoord (zie artikel 4.3).

5. Prijs

 • 5.1. Met de wedstrijd kan per geraden geluid het op dat moment bereikte bedrag worden gewonnen. Bij aanvang van het op de radio is een geluid €100 waard. Bij elk fout antwoord door een deelnemer gegeven op de radio, wordt dit bedrag verhoogd met €100.
 • 5.2. Indien er een nieuw geluid van start gaat, krijgt de radiowedstrijd een startwaarde van €100 en wordt ook dit bedrag bij elk fout antwoord weer verhoogd met ten minste €100,- enz.
 • 5.3. Als in De Superronde 3 foute antwoorden worden gegeven, dan komt er dus OOK €100 per fout antwoord bij. Als Het Geluid in De Superronde wordt geraden, dan wint de deelnemer €50000
 • 5.4. Het totale prijzengeld tijdens deze wedstrijd voor de wedstrijd op de radio zal nooit hoger zijn dan €50000 Indien een geluid voor lange tijd niet geraden wordt en het maximale bedrag overschreden dreigt te worden zal het bedrag vanaf dat moment niet meer verhoogd worden bij een fout antwoord.
 • 5.5. De winnaar van de wedstrijd ‘Het Geluid’ is diegene die wordt gebeld en het juiste antwoord geeft. Winnaars van de wedstrijd op de radio ontvangen hun geldprijs binnen maximaal 60 dagen per bank.
 • 5.6. Aan de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend en deze is onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de Jury. De door de Jury gecontroleerde uitslag van de wedstrijd is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
 • 5.7. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.
 • 5.8. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden of ingeruild worden.
 • 5.9. Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt. 

Overige bepalingen

 1. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.
 2. Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.
 3. De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy
 4. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.
 5. De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.
 6. Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.
 7. Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen;
 8. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Qmusic.