Actievoorwaarden Q-World Tour 2018

1. Organisatie

De wedstrijd “Ruil je daily life voor een crazy life; Q-World Tour’, hierna genoemd Q-World Tour, wordt georganiseerd door MEDIALAAN NV – Qmusic, hierna genoemd Qmusic. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic.

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 23 april 2018,08u00, en loopt tot en met donderdag 3 mei 2018, 23u59, en op vrijdag 4 mei 2018, 8u00 start het finalespel. Aanmelden voor deelname start op 16 april 2018.

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • Bij de start van de actie (23 april 2018) minstens 18 jaar is;
 • Woonachtig is in België;
 • Beschikbaar is tijdens de finaledag van de actie op vrijdag 4 mei 2018;
 • Beschikbaar is van 12 mei tot en met 10 juni 2018;
 • Beschikt over een geldig internationaal paspoort, dat op 12 mei 2018 nog minimaal 6 maanden geldig is;
 • Personeelsleden en medewerkers van iMAR Entertainment, Inc.;
 • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
 • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.
 • Een reisverzekering voor de winnaar en medereiziger (dient voor vertrek door de winnaar en medereiziger zelf te zijn afgesloten);
 • De kosten voor internationaal paspoort en eventuele andere documenten (dienen voor vertrek door de winnaar en medereiziger zelf te zijn aangevraagd en te zijn verkregen);
 • De kosten voor vereiste visa (worden doorgerekend door iMar Entertainment Inc.)
 • Kosten voor eventuele schade tijdens de trip en/of verlies (worden in rekening gebracht bij de winnaar/medereiziger);
 • Eventuele andere bijkomende kosten zoals eten en drinken die niet kunnen worden betaald met het gewonnen zakgeld;
 • Elke luisteraar die zich aanmeldt voor de actie 'Q-world tour' verklaart kennis te hebben genomen van het gehele wedstrijdreglement en gaat akkoord met alle gestelde voorwaarden/eisen.
 • Qmusic, iMAR Entertainment, Inc. en Travel Light behouden zich het recht voor, indien de prijswinnaar en medereiziger niet voldoen aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken en voorzien geenszins in een compensatie. De prijs zal dan aan de volgende in de rangschikking worden toegekend.

Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden en medewerkers van MEDIALAAN/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;

Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

Noot:

De winnaar en de persoon die hem/haar zullen vergezellen zullen een document dienen te ondertekenen met de door iMar Entertainment, Inc. gestelde voorwaarden zoals maar niet beperkt tot:

-           verklaring dat gegevens naar waarheid werden opgegeven;

-           bevestiging een passende reisverzekering af te sluiten;

-           bevestiging te voldoen aan vereiste minimumleeftijd;

-           bevestiging in het bezit te zijn van een geldig internationaal paspoort;

-           bevestiging te aanvaarden dat hij/zij verantwoordelijk is voor alle heffingen op zijn/haar creditcard, kosten eventuele schade aan accommodatie als onderdeel van de prijs.

De vereiste visa zullen via iMar Entertainment, Inc. worden aangevraagd.

4. Verloop van het spel

Op Qmusic kun je vanaf maandag 16 april 2018 aanmelden via de Q-app en kans maken om de winnaar te worden van de actie Q-World Tour. Het aanmelden blijft tijdens de gehele duur van het spel (t/m donderdag 3 mei 2018, 23u59) open staan, maar hoe eerder je deelneemt hoe groter de kans om je te plaatsen voor de finale.

Vanaf maandag 23 april 2018, 8u00, starten we met het spelen van het boarding passes spel. Elke deelnemer zal vanaf dan in de Qmusic-app een lijst vinden met 9 boarding passes. Op elke boarding pass staat een artiest van de Q-World Tour en een nummer van die artiest. Zodra de deelnemer op Qmusic een artiest met bijhorend lied vanop 1 van zijn eigen boarding passes hoort, kan hij de boardingpass aanklikken en bevestigen. Bij een juist antwoord kleurt de boarding pass groen. Als een deelnemer 9 groene boarding passes verzameld heeft, is hij/zij automatisch geplaatst voor de finale op vrijdag 4 mei 2018.

Dit spel wordt de gehele dag en nacht op Qmusic gespeeld. Het gaat hierbij enkel om de programmering van Qmusic, dus niet de themakanalen. Tot en met donderdag 3 mei 2018, 23u59, hebben deelnemers de tijd om de boarding passes te verzamelen.

De finaledag op vrijdag 4 mei 2018 start om 08.00 in de ochtend. Alle finalisten, namelijk zij die de 9 groene boarding passes hebben verzameld, zullen via de Q-app een vraag krijgen, waarbij ze voor antwoord A of B kunnen kiezen. We spelen net zo lang tot er maximum 15 en/of minimum 10 finalisten over zijn. Deze worden dan die dag nog uitgenodigd in de studio van Qmusic voor het verdere verloop van het finalespel dat start om 16u00. Uiteindelijk wordt op vrijdag 4 mei de winnaar van de Q-World Tour 2018 bekend.

De winnaar gaat de wereldtrip van zijn/haar leven maken en vliegt vanaf 12 mei 2018 met een medereiziger de wereld over. Zie voor meer details punt 7. De prijs.

Indien de persoonlijke internet- en telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen.

Over de beslissing, die valt tijdens de actie en/of de finale, kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Aanmelden

Aanmelden (inchecken) voor de actie kan uitsluitend via de Qmusic app. Om dit te kunnen doen moet je voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, ingelogd zijn en je profiel volledig hebben ingevuld. Deelnemers hoeven slechts op de button 'check-in' te drukken om hun deelname te activeren.

Je hoeft je maar één keer aan te melden om gedurende de gehele actie deel te nemen. Zorg ervoor dat je telefoon-/gsm-nummer goed ingevuld staat in je profiel, zodat je tijdens de duur van het spel kan gecontacteerd worden of verwittigd worden dat je in de studio verwacht wordt voor het verder verloop van het finale spel.

6. Kosten voor deelname

De aanmelding via de Qmusic app is gratis evenals het downloaden van de Qmusic app. Deelname aan deze actie is daarmee geheel gratis.

7. De prijs

Er is uiteindelijk één winnaar die, samen met een medereiziger, de prijs wint. De winnaar is de deelnemer die uiteindelijk op vrijdag 4 mei het finalespel wint.

De prijs bestaat uit:

•Vliegtickets (economy class) voor 2 personen naar elke stad;

•Luxe accommodatie (4 sterren of hoger) in elke stad voor 2 personen (op basis van een gedeelde kamer);

•Transfer tussen vliegvelden/hotel en hotel/events;

•1.000 euro zakgeld;

•Tickets voor 9 concerten van topartiesten (zie reisschema);

•Een bezoek aan de set van Game of Thrones in Ierland;

•Luchtballonvaart over Melbourne;

•Behind-the-scenes bezoek bij een Hollywood studio;

•Gesigneerde microfoon;

•Gesigneerde albums en foto's;

•Nader te bepalen merchandising;

•Mogelijkheid tot VIP tickets;

 

Reisschema: 13/05 - Bruno Mars in Hong Kong (China)

18/05 - Sam Smith in Lissabon (Portugal)

19/05 - Ed Sheeran in Dublin (Ierland)

23/05 - Katy Perry in Keulen (Duitsland)

25/05 - Harry Styles in Santiago (Chili)

27/05 - Justin Timberlake in Dallas (Texas)

31/05 - P!nk in Los Angeles (Californië)

2/06 - Taylor Swift – Chicago (VS)

7/06 - Niall Horan – Melbourne (Australië)

 

De prijs is exclusief:

8. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

Overige bepalingen

1) Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 2 jaar volgend op deze actie/wedstrijd.

2) Qmusic, iMAR Entertainment, Inc. en/of Travel Light zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat MEDIALAAN de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en over soortgelijke producten en diensten van MEDIALAAN/Qmusic. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van MEDIALAAN/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op http://medialaan.be/privacy.

5) De prijs is niet overdraagbaar aan derden.

6) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.

7) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

8) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

9) MEDIALAAN /Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN /Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.

10) MEDIALAAN /Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

11) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN /Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic.