Actievoorwaarden Q-World Tour 2019

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Q-World Tour’, hierna genoemd Q-World Tour, wordt georganiseerd door MEDIALAAN NV – Qmusic (gevestigd te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde), hierna genoemd Qmusic in samenwerking met Pepsico (gevestigd te Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem). De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op vrijdag 26 april 2019, 7u30, en loopt tot en met donderdag 2 mei 2019, 18u00. De halve finale vindt plaats op donderdag 2 mei 2019 tussen 20u00 en 21u00. De finale vindt plaats op vrijdag 3 mei 2019, 15u30 bij Qmusic. Aanmelden voor deelname start op dinsdag 23 april 2019, 06u00.

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • Bij de start van de actie (26 april 2019) minstens 18 jaar is;
 • Woonachtig is in België;
 • Beschikbaar is tijdens de finaledag van de actie op vrijdag 3 mei 2019;
 • Beschikbaar is van 11 mei tot en met 3 juni 2019;
 • Beschikt over een geldig internationaal paspoort, dat op 11 mei 2019 nog minimaal 6 maanden geldig is;
 • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.
 • Een reisverzekering voor de winnaar en medereiziger (dient voor vertrek door de winnaar en medereiziger zelf te zijn afgesloten);
 • De kosten voor internationaal paspoort en eventuele andere documenten (dienen voor vertrek door de winnaar en medereiziger zelf te zijn aangevraagd en te zijn verkregen);
 • De kosten voor vereiste visa (worden doorgerekend door iMar Entertainment Inc.)
 • Kosten voor eventuele schade tijdens de trip en/of verlies (worden in rekening gebracht bij de winnaar/medereiziger);
 • Eventuele andere bijkomende kosten zoals eten en drinken die niet kunnen worden betaald met het gewonnen zakgeld (€500);
 • Elke luisteraar die zich aanmeldt voor de actie 'Q-World Tour' verklaart kennis te hebben genomen van het gehele wedstrijdreglement en gaat akkoord met alle gestelde voorwaarden/eisen.
 • Qmusic, iMAR Entertainment, Inc. en Travel Light behouden zich het recht voor, indien de prijswinnaar en medereiziger niet voldoen aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken en voorzien geenszins in een compensatie. De prijs zal dan aan de volgende in de rangschikking worden toegekend.

Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden en medewerkers van MEDIALAAN/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;

-  Personeelsleden en medewerkers van Pepsico en iMAR Entertainment, Inc.;

-  Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;

Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

 

Noot:

De winnaar en de persoon die hem/haar zullen vergezellen zullen een document dienen te ondertekenen met de door iMar Entertainment, Inc. gestelde voorwaarden zoals maar niet beperkt tot:

-           verklaring dat gegevens naar waarheid werden opgegeven;

-           bevestiging een passende reisverzekering af te sluiten;

-           bevestiging te voldoen aan vereiste minimumleeftijd;

-           bevestiging in het bezit te zijn van een geldig internationaal paspoort;

-           bevestiging te aanvaarden dat hij/zij verantwoordelijk is voor alle heffingen op zijn/haar creditcard, kosten eventuele schade aan accommodatie als onderdeel van de prijs.

4. Verloop van het spel

Op Qmusic kun je je vanaf dinsdag 23 april 2019, 06u00, aanmelden via de Q-app. Aanmelden kan tijdens de gehele duur van het spel (t/m donderdag 2 mei 2019, 18u00), maar hoe eerder je deelneemt hoe groter de kans om je te plaatsen voor de finale.

Vanaf vrijdag 26 april 2019, 7u30, starten we met het spelen van het concerttickets spel. Elke deelnemer zal vanaf dan in de Qmusic-app een lijst vinden met 5 concerttickets. Op elk  concertticket staat een artiest van de Q-World Tour en een nummer van die artiest. Zodra de deelnemer op Qmusic een artiest met bijhorend lied van 1 van zijn eigen concerttickets hoort, kan hij/zij het concertticket aanklikken en bevestigen. Bij een juist antwoord verschijnt er ‘Check!’ en kleurt het concertticket grijs. Als een deelnemer 5 concerttickets verzameld heeft, is hij/zij automatisch geplaatst voor de halve finale op donderdag 2 mei 2019.

Dit spel wordt de gehele dag en nacht op Qmusic gespeeld. Het gaat hierbij enkel om de programmering van Qmusic, dus niet de themakanalen. Tot en met donderdag 2 mei 2019, 18u00, hebben deelnemers de tijd om de concerttickets te verzamelen.

De halve finale vindt plaats op donderdag 2 mei 2019 om 20u en wordt gespeeld in de Q-app. Alle halve finalisten zullen diezelfde dag nog een reminder krijgen voor de halve finale per mail of via een pushbericht. Om 20u00 zullen alle halve finalisten, namelijk zij die 5 grijze concerttickets wisten te verzamelen, een kaartje zien verschijnen in de Q-app. Als ze daarop klikken, kunnen ze meespelen met een exclusieve Qwistet-editie van de Q-World Tour. In deze online live quiz zal elke deelnemer op hetzelfde moment meerkeuzevragen moeten beantwoorden. Bij een fout antwoord, valt de deelnemer direct af. Bij een juist antwoord gaat de deelnemer door. Zo spelen we verder tot er nog maximaal 100 finalisten overblijven. Tijdens deze exclusieve Qwistet-editie kunnen er geen extra levens ingezet worden.

Naast het concerttickets spel is het mogelijk om een rechtstreeks ticket voor de finale (= golden ticket) te bemachtigen op de Pepsi Max Taste Challenges op donderdag 25 april in Gent, op maandag 29 april in Leuven en op woensdag 30 april in Brussel.

Alle finalisten zullen op donderdag 2 mei 2019 tussen 21u en 22u een mail krijgen met alle info over de finale van de Q-World Tour. Deze vindt plaats op vrijdag 3 mei 2019 bij Qmusic en start om 16u00. Deelnemers dienen zich ten laatste om 15u30 aan te melden bij Qmusic. Indien zij niet tijdig aanwezig zijn, vervalt hun deelname aan de finale en kunnen zij geen aanspraak maken op enige compensatie. Onvoorziene omstandigheden vormen hier geen uitzondering op. Uiteindelijk wordt op vrijdag 3 mei 2019 de winnaar van de Q-World Tour 2019 bekend.

De winnaar gaat de wereldtrip van zijn/haar leven maken en vliegt vanaf 11 mei 2019 met een medereiziger de wereld rond. Zie voor meer details punt 7. De prijs.

Indien de persoonlijke internet- en telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen en is Qmusic geenszins aansprakelijk.

Over de beslissing, die valt tijdens de actie en/of de finale, kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Aanmelden

Aanmelden (registreren) voor de actie kan uitsluitend via de Qmusic app, met uitzondering van diegene die een golden ticket hebben gewonnen via de Pepsi Max Taste Challenges. Om aan te melden in de Qmusic app, moet je voldoen aan de voorwaarden, vermeld in punt 3, ingelogd zijn en je profiel volledig hebben ingevuld. Deelnemers hoeven slechts op de button ‘registreer’ te drukken om hun deelname te activeren.

Je hoeft je maar één keer aan te melden om gedurende de gehele actie deel te nemen. Zorg ervoor dat je telefoon-/gsm-nummer en e-mailadres goed ingevuld staan in je profiel, zodat je tijdens de duur van het spel kan gecontacteerd of verwittigd worden voor het verder verloop van het finale spel.

6. Kosten voor deelname

De aanmelding via de Qmusic app is gratis evenals het downloaden van de Qmusic app.

7. De prijs

Er is uiteindelijk één winnaar die, samen met een medereiziger (18+), de prijs wint. De winnaar is de deelnemer die uiteindelijk op vrijdag 3 mei 2019 het finalespel wint. Ingeval de winnaar uiteindelijk niet kan vertrekken op de voorziene vertrektijd, vervalt zijn recht op de prijs en wordt er geen compensatie voorzien.

De prijs bestaat uit:

Reisschema: 11 mei: Brussel/Amsterdam - Toronto (verblijf voor 4 nachten) 14 mei: P!nk in Toronto 15 mei: Toronto - Mexico City (verblijf voor 4 nachten) 18 mei: Swedish House Mafia in Mexico City 19 mei: Mexico City - Cancun (verblijf voor 4 nachten) 23 mei: Cancun - New Orleans (verblijf voor 3 nachten) 25 mei: Ariana Grande in New Orleans 26 mei: New Orleans - Bordeaux (verblijf voor 3 nachten) 29 mei: Ed Sheeran in Bordeaux 30 mei: Bordeaux - Firenze (verblijf voor 4 nachten) 2 juni: Imagine Dragons in Firenze 3 juni: Firenze – Brussel/Amsterdam

Extra’s: Bezoek aan de Niagara-watervallen in Toronto. Toegang tot een Mexicaanse ‘Lucha Libre’ worstelmatch in Mexico City. Gegidste toer langs de Teotihuacan piramides in Mexico City. Tequila en Mescal proeverij in Mexico City. Zeiltrip op een catamaran in Cancun. Cruise met jazzdiner langs de Mississippi Rivier in New Orleans. Rondleiding met wijnproeverij in Bordeaux. Workshop Italiaans koken in Firenze, gevolgd door diner met wijnproeverij. Merchandise van de betrokken artiesten. Transfers tussen de verschillende luchthavens, hotels en events in elke stad. 24/7 ondersteuning €500 zakgeld

De prijs is exclusief:

8. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

Overige bepalingen

1) Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 2 jaar volgend op deze actie/wedstrijd.

2) Qmusic, iMAR Entertainment, Inc. en/of Travel Light zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat MEDIALAAN de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van MEDIALAAN/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op http://medialaan.be/privacy.

5) De prijs is niet overdraagbaar aan derden en mag niet te koop aangeboden worden.

6) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen.

7) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

8) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

9) MEDIALAAN /Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN /Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.

10) MEDIALAAN /Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

11) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN /Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic.