1. Organisatie

De wedstrijd “Sam, Heidi of Wim”, hierna genoemd Sam, Heidi of Wim, wordt georganiseerd door MEDIALAAN NV – Qmusic, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Bij Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 27 augustus 2018 8u en loopt tot en met vrijdag 14 september 2018 19u. 

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (maandag 27 augustus 2018) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden en medewerkers van MEDIALAAN/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;

  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. 

4. Verloop van het spel

Drie weken lang vertellen Sam, Heidi en Wim elke ochtend om 8u15 een geheim. Aan de luisteraars om te raden over wie het geheim gaat. Er zijn 3 mogelijke antwoorden: Sam, Heidi of Wim. Ze kunnen stemmen via een kaartje in de Q-app. Stemmen kan tot de volgende ochtendshow van Sam, Heidi en Wim om 7u30.

De volgende ochtendshow om 7u45 onthullen Sam, Heidi en Wim over wie het verhaal gaat en wint 1 luisteraar die juist geraden heeft 500 euro. Uit alle luisteraars met het juiste antwoord wordt random 1 luisteraar gekozen.

Indien de persoonlijke internet- en telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. 

Over de beslissing, die valt tijdens de actie en/of de finale, kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Aanmelden

Aanmelden (inchecken) voor de actie kan uitsluitend via de Qmusic app. Om dit te kunnen doen moet je voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, ingelogd zijn en je profiel volledig hebben ingevuld. 

Je hoeft je maar één keer aan te melden om gedurende de gehele actie deel te nemen. Zorg ervoor dat je telefoon-/gsm-nummer goed ingevuld staat in je profiel, zodat je tijdens de duur van het spel kan gecontacteerd worden of verwittigd worden dat je de winnaar van die dag bent.

6. Kosten voor deelname

De aanmelding via de Qmusic app is gratis evenals het downloaden van de Qmusic app. Deelname aan deze actie is daarmee geheel gratis.

7. De prijs

Elke dag geven we aan 1 luisteraar 500 euro weg. Dit geld wordt overgeschreven aan de winnaar.

8. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

  • Elke luisteraar die zich aanmeldt voor de actie Sam, Heidi of Wim, verklaart kennis te hebben genomen van het gehele wedstrijdreglement en gaat akkoord met alle gestelde voorwaarden/eisen.
  • Qmusic behoudt zich het recht voor, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken en voorzien geenszins in een compensatie. De prijs zal dan aan de volgende in de rangschikking worden toegekend.

Overige bepalingen

1) Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 365 dagen volgend op deze actie/wedstrijd. 

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat MEDIALAAN de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en over soortgelijke producten en diensten van MEDIALAAN/Qmusic. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van MEDIALAAN/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op http://medialaan.be/privacy.

4) De prijs is niet overdraagbaar aan derden.

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.

6) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

7) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

8) MEDIALAAN/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN /Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

9) MEDIALAAN /Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

10) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic.