ADDENDUM

Dit wedstrijdreglement en de voorwaarden hierin beschreven, zijn gewijzigd op 20/06/2022 omwille van wijziging. Bij deze de kennisgeving van de herziene versie. Qmusic is hiertoe gerechtigd.

WEDSTRIJDREGLEMENT Het Verjaardagsrad van Maarten & Dorothee

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Het Verjaardagsrad van Maarten & Dorothee’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

 

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 10 januari 2022 07u00 en loopt tot en met vrijdag 1 juli 2022 07u30. 

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;

  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen met voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat deze dergelijke toestemming verkregen heeft. DPG Media houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te gaan, evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door DPG Media opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden

beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 6 maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 6 maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf maandag 10 januari 2022 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf die dag spelen we elke dag tussen 7u00 en 7u30 het spel ‘Het Verjaardagsrad’ in de ochtendshow op Qmusic. Tijdens dat spel staat er elke dag een andere maand centraal. De maand voor de volgende dag wordt telkens nadat het spel de dag voordien werd gespeeld, aangekondigd. Stel het is ‘de maand april’. Ben jij jarig in die maand, dan kan je je aanmelden om mee te spelen door een berichtje met jouw verjaardagsmaand te sturen in de Q-app. Je kan je steeds aanmelden tot aan de aanvang van het spelmoment de volgende dag (tussen 7u00 en 7u30) waar met jouw verjaardagsmaand wordt gespeeld. Dan selecteert de computer willekeurig een kandidaat die mag meespelen. Elke luisteraar die wordt geselecteerd en dus mag meespelen met Het Verjaardagsrad, wint sowieso de Maarten & Dorothee-kussensloop. Dan wordt in de studio aan het verjaardagsrad gedraaid. Dat belandt bijvoorbeeld op ‘7’. Dan wordt er aan de kandidaat gevraagd: ‘ben jij jarig op 7 april?’  Als het antwoord daarop ‘ja’ is, wint de deelnemer bovenop de kussensloop ook een grote prijs (zie bij puntje 5. ‘De prijs’).
Van 20/06 t.e.m. 01/07 geldt tijdelijk een andere voorwaarde voor aanmelding en winst na deelname. Details daarover onder puntje 4.1 ‘Het Foute Verjaardagsrad’.

Indien niet de juiste datum, dan wint de kandidaat enkel de Maarten & Dorothee-kussensloop. Ook hier geldt van 20/06 t.e.m. 01/07 tijdelijk een andere voorwaarde voor winst van de Maarten & Dorothee-kussensloop. Deze staat omschreven onder puntje 4.1 ‘Het Foute Verjaardagsrad’ alsook onder puntje 5.1.3. 'KLEINE PRIJS'.

4.1 Het Foute Verjaardagsrad
Van 20/06 t.e.m. 01/07 geldt tijdelijk een andere voorwaarde voor aanmelding en winst na deelname. Om aan te melden geldt nog steeds de voorwaarde dat je je verjaardagsmaand moet insturen maar daarbovenop geldt nog een extra voorwaarde. Namelijk: je moet je je stem uitgebracht hebben voor de 'Foute 728' via de officiële stemtool van de lijst die te vinden is in de Q-app en via www.qmusic.be. Je stemming moet voltooid zijn en terug te vinden zijn in ons systeem en wordt daarop nagekeken.

Wanneer je als kandidaat opgebeld wordt zal aan het rad gedraaid worden en zal tijdens deze specifieke periode een andere voorwaarde gelden voor winst. Namelijk: de dag met het cijfer waarop het rad landt mag NIET gelijk zijn aan de effectieve verjaardag van de deelnemer en MOET dus fout zijn. Dus stel dat aan het rad gedraaid wordt voor de kandidaat met een verjaardag in de maand 'april' en het landt bijvoorbeeld op ‘12’. Dan wordt aan de kandidaat gevraagd: ‘ben jij jarig op 12 april’? Indien de deelnemer NIET jarig is op deze dag wint de deelnemer boven de kussensloop ook een grote prijs (zie bij puntje 5.1.2.: ‘GROTE PRIJS’). 

5. De prijs

Zie hierboven bij puntje 4. Verloop van de wedstrijd. De grote prijs is een geldbedrag van €1.000 en een M line matras (t.w.v. €3.298).

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld. Afhandeling van de geldprijs verloopt via DPG Media/Qmusic. Afhandeling voor de M line matras (t.w.v. €3.298) verloopt via externen (M line).

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

5.1. Prijs tijdens 'Het Foute Verjaardagsrad'

5.1.2. GROTE PRIJS
Van 20/06 t.e.m. 01/07 geldt als grote prijs voor iedere deelnemer tijdelijk een geldbedrag van €728 en een M line matras (t.w.v. €3.298). Dit volgt op het verloop van de wedstrijd zoals omschreven staat onder puntje 4.1. 'Het Foute Verjaardagsrad' en is ook verbonden aan de tijdelijke geldigheid van bovenvermelde periode (20/06 t.e.m. 01/07).

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar (na verloop van de wedstrijd zoals omschreven staat onder puntje 4.1. 'Het Foute Verjaardagsrad) en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld. Afhandeling van de geldprijs verloopt via DPG Media/Qmusic. Afhandeling voor de M line matras (t.w.v. €3.298) verloopt via externen (M line).

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

5.1.3. KLEINE PRIJS
Van 20/06 t.e.m. 01/07 tijdelijk een andere voorwaarde voor winst van de Maarten & Dorothee-kussensloop: indien WEL de juiste datum, dan wint de kandidaat enkel de Maarten & Dorothee-kussensloop en niet de grote prijs zoals hierboven omschreven.

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

 

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

4) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

5)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

6)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

7) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.