• De regels zijn gebaseerd op hoffelijkheid, veiligheid, respect voor anderen en voor de omgeving.
• Iedereen die de party betreedt, verklaart akkoord te gaan met dit algemeen reglement. Bezoek zal worden geweigerd bij het niet naleven van dit algemeen reglement.

 • Verkochte toegangstickets worden niet ingeruild noch teruggenomen. Eens gekocht, ziet de koper af van alle discussie hieromtrent. Verloren toegangsbewijzen worden niet vervangen
 • De bezoekers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de schade die zij uit onvoorzichtigheid, fout of nalatigheid berokkenen aan anderen. Personen onder begeleiding vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hun begeleiders. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade berokkend door enige bezoekers.
 • Tijdens Foute Party geldt het principe van “no re-entry”.  Het verlaten van de hallen is definitief: eenmaal u de evenementenhallen verlaat, kan u niet meer terug binnen.  Bij hoogdringendheid kan u een stempel vragen voor u naar buiten gaat.
 • Tijdens het evenement zal de organisatie foto’s, video- en audio-opnames maken. Wanneer u de festivalruimte betreedt, stemt u stilzwijgend in met het publiceren, kopiëren en/of verder gebruik van deze beelden.
 • De bezoeker verbindt zich ertoe de eigendom en nachtrust van derden te respecteren, overeenkomstig de regels betreffende het goed nabuurschap.
 • Wildplassen is verboden, zowel binnen als buiten. Er worden voldoende sanitaire voorzieningen voorzien.
 • De organisatie behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de toegang te beperken of weigeren voor bepaalde groepen of individuen.
 • Tijdens Foute Party is er een lichtshow & stroboscoopeffecten die mogelijk een epilepsie aanval kunnen veroorzaken.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor geluidsniveaus die eventueel gehoorschade kunnen veroorzaken.
 • Het is verboden om
  • kledij, accessoires die mogelijk gevaarlijk zijn of voor verwarring kunnen zorgen bij de veiligheid of organisatie van De Foute Party mee te brengen,
  • te roken in gebouwen en lokalen en op plaatsen waar een rookverbod is aangeplakt, alsook in alle restaurants, binnenruimtes en toiletten.,
  • te roken met een of gebruik maken van een elektronische sigaret op eerder vernoemde locaties.
  • vuurwerk of ander explosief materiaal binnen te brengen of te verhandelen, -
  • drugs binnen te brengen en/of drugs te verbruiken of te verhandelen; alsook zich aan te bieden in een toestand van drugsintoxicatie; of zelf een poging te doen om anderen aan te zetten tot het gebruik ervan,
  • glas, blik, plastic flessen alsook drank & etenswaren mee te brengen.  Die worden bij de ingang in beslag genomen & kunnen niet geretourneerd worden,
  • selfiesticks, paraplu’s, stoeltjes, mee te brengen.  Die worden bij de ingang in beslag genomen, maar kunnen bij het einde van het event terug opgehaald worden,
  • geldinzamelingen te doen of voorwerpen gratis te bedelen, te ruilen of te koop aan te bieden, 
  • te flyeren of stalen uit te delen in de hallen en op de terreinen van Flanders Expo zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie,
  • rugzakken, handtassen, valhelmen, … binnen te brengen in de hallen.
   • Er zijn buiten -voor de ingang ter hoogte van hall 3 - lockers ter beschikking om deze materialen in op te bergen.
 • Zero Tolerance Policy: Bij personen die betrapt worden op het bezit van verboden hoeveelheden verdovende of stimulerende middelen zal het toegangsticket in beslag worden genomen en de toegang tot De Foute Party worden geweigerd.

Er is een uitdrukkelijk toegangsverbod voor

 • Personen in het bezit van scherpe voorwerpen, flessen, blikjes, professioneel AV-materiaal (audio, video, film), camera’s (tenzij wegwerp), wapens en/of drugs, honden
 • Personen van wie het gedrag laat vermoeden dat ze zich inlaten met de handel in verdovende en/of stimulerende middelen
 • Personen onder invloed van drugs en/of alcohol
 • Personen jonger dan 16 jaar, ook niet onder begeleiding van een volwassene
 • Personen die voorwerpen beschadigen en/of vervreemden, eigendom van de organisatie, van partners, leveranciers en van derden in het algemeen
 • Personen die andere bezoekers intimideren en/of vechtpartijen uitlokken
 • Personen die zich weigeren te onderwerpen aan de toegangscontrole
 • Personen die zich niet schikken aan de algemeen geldende normen betreffende goed gedrag en zeden

U wordt dan ook uitdrukkelijk verzocht

 • Zich te schikken naar de richtlijnen van het security team en hun medewerkers
 • Jassen, mantels,... aan de vestiaire in bewaring te geven
 • Geen bekertjes of petflesjes mee naar buiten te nemen
 • Geen persoonlijke voorwerpen onbewaakt achter te laten. Indien u dit wel doet, gebeurt dit volledig op eigen risico
 • Zich aan de toegangscontrole te onderwerpen door
 • Het laten verifiëren van de leeftijd
 • Een oppervlakkige controle toe te staan van kleding en handbagage