Jelle De Beule had in de kerstvakantie wat kritiek op radiomakers in het programma Vrede op Aarde! 

Maarten & Do belden hem wakker om wat tips te krijgen van hem. ;)