Close Qmusic

Anke bloopert tijdens het verkeersoverzicht

Silvertoplaan. Hoe zou jij dat uitspreken? Anke maakte er iets heel speciaals van vandaag.

Express yourself!