Het programma "Een Echte Job" grijpt je recht naar de keel. Zeker het moment dat onze Sean zich ontfermt over baby Vinz. Vinz is ongeneeslijk ziek en zal niet ouder dan 2 jaar worden. Seans hart is meteen gestolen en dat van ons er bij.