Ben Roelants is peter van een nieuw project van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en mobiliteitsminister Ben Weyts. De FietsOmeter is een praktijktest voor leerlingen van het middelbaar. 't Is belangrijk dat zij de verkeersregels kennen en dus veilig naar school kunnen fietsen.

Sam & Heidi belden naar Ben vanmiddag die het belang van die test onderstreepte.