De aap komt uit de mouw! De gorilla die Matthias al een week achtervolgde is niemand minder dan Kürt Rogiers. Hij kwam een USB-stick afgeven waarop een videoboodschap stond van de ouders en mémé van Matthias. Daar zou ook ergens een tip in moeten zitten...