Dorothee is maar liefst drie keer naar de afscheidsshow van Samson & Gert geweest omdat ze het maar niet kon plaatsen. Toen Marie haar spotte tijdens het optreden en 'Weeral?!' fluisterde, was Do toch wel een béétje beschaamd ... ?