Lerares Kaat liet haar leerlingen woonkredieten opzoeken omdat ze dat mist in de eindtermen. Ook Maarten en Dorothee vonden dat er wel wat ontbreekt in deze termen en belden met Vlaams minister voor Onderwijs Hilde Crevits.

Blijkbaar herbekijkt de Vlaamse regering momenteel de eindtermen.