Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen wil Vlaanderen gezond krijgen. Hij nam een processionele proficiatwenser in dienst, met de naam Groene Karel. Die gaat op pad, en overal waar hij mensen gezond ziet doen, springt hij tevoorschijn om hen proficiat te wensen. Hoera!