International Gratitude Day vierden we op 21 september met een bezoekje van Ingeborg aan onze studio. 
Haar passage leverde dit heerlijke soundboard op ?

Laat jezelf maar eens los! En niet vergeten: Gratitude overal, en zeker hieronder!