Ondertussen zijn er meer dan 1.000.000 seconden verstreken. Het Q-ijsblok is nog steeds niet gesmolten. Maar het smelt wél. Traag maar gestaag. Bekijk hierboven!