Vandaag trappen we Rode Neuzen Dag 2019 af, 29 november is het zover! Rode Neuzen Dag wil dit jaar ALLE jongeren mentaal en fysiek weerbaarder maken. 

Dat alle leerkrachten en scholen daar een ongelooflijk motiverende en ondersteunende rol in spelen bewijst dit verhaal van Ibe uit The Voice Van Vlaanderen

Ibe heeft doorheen zijn traject heel veel gehad aan zijn muziekleraar Alano. Zonder hem stond hij niet waar hij nu staat. ?

WORDT JOUW SCHOOL EEN RODE NEUZEN SCHOOL?

We willen dit jaar van zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een Rode Neuzen School maken! Dat is een school die zich extra wil inzetten voor die weerbaarheid van haar leerlingen. Wij gaan je daarbij helpen, samen met heel Vlaanderen. Zeg het dus zeker straks op je eigen school. Zeg het tegen de school van je kinderen. of van je petekind, die van je broer of zus. 

Zeg hen dat ze hun school zo snel mogelijk moeten registreren via de website van Rode Neuzen Dag!

Als dat allemaal gebeurd is, gaan we van Rode Neuzen Dag zelf een gigantisch feest maken in al die Rode Neuzen Scholen in heel Vlaanderen!