Hoe zou Ice Ice Baby van Vanilla Ice klinken als het door acteurs 'gezongen' wordt? Enkele creatieve geesten hebben fragmenten uit films zo gemonteerd alsof het lied door acteurs gezongen wordt.