Vandaag is het 34°C, en met zulke warme temperaturen gaat vaak onweer gepaard. In de kranten staan schrikwekkende koppen te lezen, dat er een superstorm op komst is, en dat de wereld nét niet gaat vergaan. Jill Peeters verduidelijkt: "Néé! Het wordt géén superstorm!"