Onze gedachten zijn bij Parijs. Born en Arne schreven er een liedje over.