Sams auto is hem dierbaar. Enorm dierbaar. Hij keek er dan ook hard tegenop om van auto te wisselen, maar vandaag na de show was het toch zover.

Hij wisselde zijn teerbeminde Audi in voor de Toyota van Heidi.

En daar stond hij nu niet echt om te springen... ?