De boeken van Marc de Bel worden vertaald naar het Afrikaans en dus wou Maarten de schrijver zelf feliciteren.