Carl en Nathalie belden vanmorgen tijdens de Top 500 van de 90's met Paul Jambers. Ze vroegen hem wat hij vond van de imitatie van Chris Van den Durpel in de jaren '90.