Gella Vandecaveye vertaalde vanmorgen een bekende songtekst in zijn eigen dialect, het Kortrijks. Welke tekst? Dat kan je hierboven opnieuw beluisteren!