Een tiendaagse wandeltocht van Oostende richting Hasselt. Per kilometer worden Ornelis & Rogiers gesponsord ten voordele van Handicap International. Dagelijks leggen ze gemiddeld zo’n 29 kilometer af en stappen verschillende luisteraars en BV’s met hen mee. Sven en Kürt overnachten ’s avonds in een mobilhome onderweg en presenteren ’s ochtends van daaruit hun vertrouwde ochtendshow. De Q-Sponsortocht bracht – naast enkele blaren en verrekkingen - € 94.018 op.