Maarten krijgt regelmatig taaltips via mail en daar staat ook Jo De Poorter tussen de ontvangers. Waar is Jo momenteel mee bezig? En krijgen we hem nog eens op het televisiescherm te zien?