Bab kan élk moment van de dag vol-au-vent eten, en dat mocht ze meteen bewijzen aan Vincent! ? Vol-au-vent om 8u 's morgens? CHECK!