Wedstrijdvoorwaarden De Piepshow & Win de Vitrine in Wijnegem

1. Organisatie

De wedstrijd “De Piepshow & Win de Vitrine in Wijnegem’, hierna genoemd “De Piepshow”, wordt georganiseerd door MEDIALAAN NV – Qmusic, hierna genoemd Qmusic met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, en WIJNEGEM SHOPPING CENTER, optredend voor rekening van Celsius Holding Belgium B.V., handelend via Celsius Belgium Branch en ROYAWYN NV, met zetel Louizalaan 253 te 1050 Brussel, geïdentificeerd voor BTW-doeleinden onder het nummer BE0553.758.449. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic.

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 1 oktober 2018 om 6uur en loopt tot en met zaterdag 13 oktober 2018, 16:59:59. Tussen 17:00 en 18:00 wordt de winnaar van de hoofdprijs bekendgemaakt. De wedstrijd omvat 2 delen (cf.punt4):

  • opgeven van de waarde van de in de box getoonde producten;
  • een radiospel.

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (1 oktober 2018), minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.
  • Elke luisteraar die zich aanmeldt voor de actie ‘De Piepshow & Win de Vitrine’ verklaart kennis te hebben genomen van het gehele wedstrijdreglement en gaat akkoord met alle gestelde voorwaarden/eisen.
  • Qmusic behoudt zich het recht voor, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken en voorzien geenszins in een compensatie. De prijs zal dan aan de volgende in de rangschikking worden toegekend.

Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden en medewerkers van MEDIALAAN/Qmusic & Wijnegem en met haar gelieerde vennootschappen;

-  Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;

Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. Verloop van het spel

In Wijnegem, Turnhoutsebaan 5, 2110 Wijnegem, staat vanaf 1 oktober 2018, 6u00, een grote doorzichtige box (= de vitrine) met daarin allerlei producten uit Wijnegem.

Deelname kan door zich te registreren op www.qmusic.be en het wedstrijdformulier volledig in te vullen.

1)Deelnemers kunnen langskomen in Wijnegem om de producten te bekijken of kunnen surfen naar www.qmusic.beom de vitrine in 360° foto te bekijken en dan via het wedstrijdformulier op te geven hoeveel de deelnemer denkt dat de totale waarde is van alle producten die zich in de vitrine bevinden. Diegene die als eerste de juiste waarde doorgeeft via het wedstrijdformulier op www.qmusic.be, of indien na afsluiting van de wedstrijd de juiste waarde niet werd opgegeven deze het dichtst benaderde, wint de volledige inhoud van de vitrine.

Bij een ex aequo zal diegene die als eerste correct antwoordde of als eerste het dichtst de juiste waarde van de inhoud van de vitrine benaderde als winnaar aangeduid worden.

2)Tijdens de week van maandag 8/10/2018 tem zaterdag 13/10/2018 spelen we daarnaast ook De Piepshow in de Ochtend, tussen 6u00 en 9u00, en op zaterdag van 13u00 tot 17u00.

 De Piepshow is een spelletje waarbij we op Qmusic een liedje draaien waarin één woord is weggepiept. Dat woord verwijst naar een product in de vitrine. De eerste luisteraar die op dat moment het woord raadt en het juiste woord via de Qapp stuurt, wint het gelijkaardige product en wordt op het door hem opgegeven telefoon/Gsm-nummer gecontacteerd. Uit de box zelf wordt niets genomen, dus we knoeien niet met de totale waarde. De luisteraars kunnen door te luisteren wel een betere inschatting doen.

De winnaar van de hoofdprijs wordt zaterdag  13/10/2018 tussen 17u00 en 18u00 bekendgemaakt.

De deelnemers die tijdens de periode van 8/10/2018 t/m 13/10/2018 als winnaar werden aangeduid krijgen de prijzen opgestuurd door Qmusic. De winnaar van de hoofdprijs dient de prijzen binnen de 5 werkdagen te rekenen vanaf 13/10/2018, na afspraak, af te halen in Wijnegem.

5. Aanmelden

Aanmelden voor de actie kan uitsluitend via www.qmusic.be en via www.wijnegem-shop-eat-enjoy.be. Om dit te kunnen dien je te voldoen aan bovengenoemde voorwaarden. Deelnemers hoeven slechts het bedrag van wat zij denken dat de totale waarde van de inhoud van de vitrine in Wijnegem is door te geven op www.qmusic.be en www.wijnegem-shop-eat-enjoy.be om kans te maken op de hoofdprijs.

Je kan gedurende de hele duurtijd van de actie slechts 1 maal een waarde doorgeven. Voor deelname aan De Piepshow is het belangrijk dat je telefoon-/gsm-nummer goed ingevuld werd op het wedstrijdformulier te vinden op www.qmusic.be, zodat je tijdens de duur van het spel kan gecontacteerd worden.

6. Kosten voor deelname

De aanmelding via www.Qmusic.be en www.wijnegem-shop-eat-enjoy.be is gratis evenals het downloaden van de Qmusic app. Deelname aan deze actie is geheel gratis.

7. De prijs

Er zijn tijdens deze actie verschillende prijzen te winnen. De hoofdprijs bestaat uit alle producten uit de verschillende winkels uit Wijnegem die zich in de vitrine bevonden . Kledij en schoenen uit de vitrine kunnen ingewisseld worden in iets anders of in een cadeaubon van de betreffende winkel beperkt tot de waarde van het aankoopbedrag van het gewonnen product, en op voorwaarde dat ze nog niet gedragen zijn en/of zich in nieuwstaat bevinden. Daarnaast kunnen er tijdens De Piepshow ook producten gewonnen worden uit Wijnegem op basis van het spelmechanisme.

De winnaar van de hoofdprijs en de andere prijzen zullen nog ingelicht worden in welke winkels de items die eventueel in aanmerking komen kunnen gewisseld worden zoals hierboven aangegeven wordt.

De prijzen kunnen niet afgestaan, te koop aangeboden (vb. e-bay) of ingeruild worden voor een som geld.

MEDIALAAN/Qmusic maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. MEDIALAAN/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

 

8. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

Overige bepalingen

1) De winnaar van de hoofdprijs is uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 1 jaar volgend op deze actie/wedstrijd. De winnaars van De Piepshow zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 30 dagen op deze actie/wedstrijd.

2) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat MEDIALAAN/Qmusic de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijden . Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van MEDIALAAN/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op http://medialaan.be/privacy.

3) De prijs is niet overdraagbaar aan derden.

4) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.

5) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

6) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

7) MEDIALAAN/Qmusic en/of Wijnegem kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN /Qmusic en/of Wijnegem ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.

8) MEDIALAAN /Qmusic en/of Wijnegem kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

9) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN/Qmusic en/of Wijnegem zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic en/of Wijnegem.