Specifiek wedstrijdreglement ‘Maarten en Dorothee, De Ultieme Relatietest’

1. Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door MEDIALAAN – Qmusic (hierna MEDIALAAN Qmusic) Medialaan 1, 1800 Vilvoorde en IKEA Belgium NV, Weiveldlaan 19, 1930Zaventem (hierna IKEA). Dit reglement legt de voorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd “Maarten en Dorothee, De Ultieme Relatietest” op Qmusic.

2. Periode

De wedstrijd loopt van maandag 01/04/2019, 16u00 tot uiterlijk zaterdag 06/04/2019, 18u00 afhankelijk van de tijd die zal nodig zijn om de opdracht vermeld in punt 5 tot een goed einde te brengen.

3. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor alle meerderjarige personen die op het Belgisch grondgebied wonen en hun slaapkamer wensen her in te richten, met uitzondering van:

• de personeelsleden en de bestuurders van MEDIALAAN en IKEA en hun gelieerde vennootschappen,
• elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
• de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 6 maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door MEDIALAAN, is dan ook voor een termijn van 6 maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door MEDIALAAN. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden. MEDIALAAN kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. De prijzen

De prijs is een make-over van een slaapkamer van de winnaar ter waarde van een totaal van €7000. Deze make-over wordt uitgevoerd door de interieurspecialisten van IKEA in samenspraak met de winnaar en omvat:

• De waarde van de geleverde IKEA producten
• De waarde van eventueel andere accessoires en producten niet van IKEA (bv. verf,...)
• De uren van de IKEA-interieurspecialisten
• Picking en delivery van de goederen.

Indien na de make-over vermeld bedrag nog niet werd opgebruikt, krijgt de winnaar dit saldo in de vorm van een waardebon van IKEA. Hij/ zij kan deze waardebon besteden aan wat hij/zij wenst mits naleving van de algemene verkoopsvoorwaarden van IKEA. Indien de geldigheidsduur van de waardebon verlopen zou zijn op het ogenblik dat de winnaar deze wenst te gebruiken heeft de winnaar geenszins recht op enige compensatie. De meubelen die de winnaar kiest, hoeven niet dezelfde te zijn als deze die Maarten en Dorothee gebruikten tijdens hun opdracht gestart op 05/04/2019. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

5. Verloop van de wedstrijd

Op vrijdag 05/04/2019 zullen Maarten en Dorothee, Maarten geblinddoekt en Dorothee met de handen vastgeketend met handboeien, 4 meubelstukken van IKEA in elkaar steken (de Opdracht).

De meubelstukken bestaan uit

• 2 x Nachttafels: Hemnes wit 20200456
• 1 x Bed: Hemnes houten bed frame witgebeidst 79929341
• 1 x Kast: Byggja open kast Grijs 90421906

Maarten en Dorothee steken enkel in elkaar wat er in de respectievelijke verpakkingen zit. Maarten en Dorothee mogen geen hulp van omstaanders aanvaarden tenzij dit opgedragen wordt door de presenterende dj’s op Qmusic.

Vanaf maandag 01/04/2019, 16u00, kunnen deelnemers op qmusic.be in ‘uren’, ‘minuten’ en ‘seconden’ de tijd ingeven die zij denken dat Maarten en Dorothee nodig zullen hebben om de Opdracht correct uit te voeren. Deelnemers mogen wel maar 1 keer hun tijd ingeven. Ze bepalen zelf of ze dit al in een vroeg stadium doen of dat ze wachten uiterlijk tot wanneer Maarten en Dorothee de vier meubelstukken correct in elkaar hebben gestoken. Deelnemers kunnen dus gedurende de hele tijd dat Maarten en Dorothee aan de Opdracht besteden éénmaal hun tijd ingeven. Diegene die als eerste de correcte tijd dat ze erover doen of als eerste de tijd die de uiteindelijke tijd het dichtst benadert, heeft ingegeven/ geraden; is de winnaar. 

Maarten en Dorothee starten op vrijdag 05/04/2019 1 plaat na het nieuws van 08u00. Op dat moment wordt terzelfdertijd ook de klok in IKEA Wilrijk door gerechtsdeurwaarder Ronnie De Ceuster gestart. De klok is te volgen op qmusic.be en via FacebookLive. 

Indien Maarten en Dorothee op 5/04/2019 om 22u de Opdracht niet correct hebben uitgevoerd, wordt de klok stilgelegd om 22u01 en wordt de Opdracht verder gezet op 06/04/2019 vanaf 1 plaat na het nieuws van 08u00 tot uiterlijk 18u00.

MEDIALAAN kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld indien door technische problemen de klok even uit beeld verdwijnt, de klok kan enkel stopgezet worden door een menselijke interventie. Het functioneren van de klok staat los van beeld/4G ontvangst.

Maarten en Dorothee hebben recht op 5 minuten pauze om het uur maar deze kunnen opgespaard worden. De klok wordt op dat ogenblik manueel stopgezet totdat de Opdracht wordt verdergezet.

Maarten en Dorothee kunnen dan naar de redactieruimte worden gebracht om te eten of een sanitaire stop te maken. De blinddoek van Maarten wordt pas afgedaan als de locatie waar ze de meubelstukken in elkaar zetten, niet meer te zien is voor hem. Dorothee wordt losgemaakt op het moment dat de klok (voor een pauze) wordt gestopt.

Maarten en Dorothee horen via headsets alleen elkaar en kunnen enkel door de studio in Vilvoorde en crew ter plaatse toegesproken worden.

Tijdens de gehele Opdracht krijgen Maarten en Dorothee regelmatig hulp om hen vooruit te helpen. Dit hulpmiddel wordt door de presenterende Dj’s op de radio aangereikt/verteld.

Mogelijk dienen zij hierbij ook een vraag te beantwoorden of een opdracht uit te voeren. Bij fout antwoord of mislukte opdracht, is het ook mogelijk dat zij een ‘straf’ krijgen. Tijdens de vragen en/of de opdrachten wordt de klok niet stil gelegd.

Wanneer de Opdracht uitgevoerd is en volgens Maarten en Dorothee goed bevonden wordt, wordt de klok stil gelegd. Maarten houdt zijn blinddoek op. Een afgevaardigde van IKEA voert een controle uit en daaropvolgend bevestigt Ronnie De Ceuster of we van een ‘einde van de opdracht’ kunnen spreken.

Indien de Opdracht correct uitgevoerd is, dan telt de tijd die is stil gelegd op de klok nadat Dorothee en Maarten aangegeven hebben dat de Opdracht was volbracht. Werd de opdracht niet correct uitgevoerd, wordt de klok terug gestart (en telt verder) en hervatten Maarten en Dorothee de Opdracht tot uiterlijk zaterdag 06/04/2019, 18u.

Bovenstaande stappen worden herhaald.

Is de opdracht niet correct volbracht op 06/04/2019 - 18u, dan wordt als winnaar aangeduid diegene die het dichtst bij de volledige tijd tot 18u zat.

De beslissing van de gerechtsdeurwaarder Ronnie De Ceuster geldt als de definitieve beslissing.

6. Algemene bepalingen

- Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

- Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

- Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken, etc.). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

- De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.

-MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van MEDIALAAN, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. MEDIALAAN kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, ...) waardoor niet kan worden deelgenomen.

- In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN.

- De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat MEDIALAAN de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd . Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van MEDIALAAN/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op http://medialaan.be/privacy.

- De deelnemers aan de wedstrijd verlenen MEDIALAAN en IKEA de toestemming om, zonder dat deze daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, beelden van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van MEDIALAAN en IKEA.

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

- MEDIALAAN kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.