ADDENDUM

Dit wedstrijdreglement en de voorwaarden hierin beschreven, zijn gewijzigd op 27/09/2021 om omwille van praktische redenen. Bij deze de kennisgeving van de herziene versie. Qmusic is hiertoe gerechtigd (zie artikel 4.3.)


WEDSTRIJDREGLEMENT Ed Sheeran in The Qube

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Ed Sheeran in The Qube’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

 

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 27 september 2021 06u00 en loopt tot en met dinsdag 5 oktober 2021 09u00. 

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (maandag 27 september 2021) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;

  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Op vrijdag 24 september 2021 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf maandag 27 september 2021 06u00 tem dinsdag 5 oktober 2021 09u00 loopt de wedstrijd via de kanalen van Qmusic.

Van maandag 27 september 2021 06u00 tem maandag 4 oktober 2021 19u00 kan je tickets winnen. De wedstrijd loopt elke WEEKdag van 06u00 tot 19u00. Als er een volledig liedje van Ed Sheeran speelt op de zender Qmusic, moeten de luisteraars zo snel mogelijk ‘Ed Sheeran’ sturen via de Q-app. De 20e luisteraar die het juiste antwoord stuurt, wint een duoticket voor het optreden in The Qube.

Van maandag 27 september 2021 06u00 tem vrijdag 1 oktober 2021 19u00 kan je ook tickets winnen via de Facebook- en Instagrampagina van Qmusic.

Op dinsdag 5 oktober 2021 geven Maarten & Dorothee de laatste tickets weg in de ochtendshow tussen 6u00 en 9u00. 

5. De prijs

Luisteraars winnen een duoticket voor het optreden van Ed Sheeran in The Qube op dinsdag 5 oktober 2021.

Dat optreden vindt plaats in Amsterdam. De winnaars vertrekken tesamen in een bus vanop DPG Media in Vilvoorde. Het is belangrijk dat je je vrij kan houden die dinsdag 5 oktober tussen 15-00u. Als winnaar is het belangrijk dat je je houdt aan de maatregelen van de overheid i.v.m. het coronavirus:
- Een winnaar mag één persoon meenemen.
- Zorg dat je beiden een geldige legitimatie meeneemt.
- Zorg dat je beiden in het bezit bent van een geldig Covid safe ticket. Dat kan zijn: een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs (een PCR-test of antigeentest binnen de 24u en ten laatste 2u voor de start van het optreden).
- Ben je ziek of heb je (beginnende) verschijnselen die duiden op het coronavirus? Dan kunnen we je helaas niet toelaten in onze Qube. Meld je dan af via info@qmusic.be
- We kunnen steekproefsgewijs temperatuurchecks doen bij binnenkomst. Qmusic behoudt zich het recht om iemand te weigeren.
Alle concrete info ontvang je op vrijdag 1 oktober in de loop van de namiddag via mail.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. Wanneer je geselecteerd bent, kunnen we bijkomende gegevens vragen ter staving van je loon. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

 

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2)  DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat  DPG Media/Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van  DPG Media/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy

5) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

6) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

7)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

8)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

9) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.