WEDSTRIJDREGLEMENT Movie Nights

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Win tickets voor de Movie Night’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

 

2. Periode

De wedstrijd wordt gespeeld gedurende de periode van dinsdag 30 juni 2020 tem maandag 10 augustus 2020. De wedstrijd start wekelijks op dinsdag om 16u45 en eindigt wekelijks de week nadien op maandag om 16u59.

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (wekelijks op dinsdag om 16u45, gedurende de periode die hierboven wordt benoemd)  minstens 16 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;

  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden

beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Op dinsdag 30 juni 2020 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. 

Luisteraars kunnen op 2 manieren meespelen voor tickets:

Via Qmusic.be Elke week gedurende de periode van het spel (zie hierboven de benoemde periode) kan je vanaf dinsdag om 16u45 kan je via onze website qmusic.be kans maken op tickets voor de Movie Night van de week nadien. Elke week zal bekend worden gemaakt welke film die week wordt getoond op de Movie Night. Om kans te maken op tickets dien je een wedstrijdvraag en een schiftingsvraag in te vullen via het webformulier op onze website. Winnaars worden telkens die week op zaterdag op de hoogte gebracht via mail en krijgen zo hun tickets doorgestuurd.

Via radio In het weekendprogramma tussen 16-19u maak je elke week (op zaterdag en zondag) kans op tickets voor de Movie Night van dinsdag. Op zaterdag en zondag worden er telkens 10 winnaars uitgekozen door een spelopgave. Die winnaars winnen elk 4 tickets voor de Movie Night .

Via radio In het programma van Marie Monballiu (16-18u) maak je elke week op maandag kans op de laatste tickets voor de Movie Night op dinsdag. Luisteraars die willen deelnemen moeten ‘Movie Night’ sturen via de Q-app. De 10e en 11e luisteraar die dat sturen, mogen meespelen met het spel. Het spel = 2 luisteraars krijgen een montage met daarin filmquotes te horen. Zij moeten om de beurt een film opnoemen van waaruit de quotes komen. De persoon die als eerste een fout antwoord geeft, ligt uit het spel en wint niet. Daardoor wint de andere persoon en krijgt die de 4 tickets voor de Movie Night.

5. De prijs

Luisteraars winnen telkens 4 tickets (voor henzelf en 3 vrienden) voor de Movie Night waarvoor die week tickets worden weggegeven (via de website + in het programma van Marie Monballiu. Zie hierboven).

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. 

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2)  DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat  DPG Media/Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van  DPG Media/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy

5) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

6) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

7)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

8)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

9) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.