WEDSTRIJDREGLEMENT Proximus 5G wedstrijd

1. Organisatie

De Proximus 5G wedstrijd wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic in samenwerking met Proximus Groep met zetel te Koning Albert II-laan 27B, 1030 Brussel. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende deze wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op vrijdag 3 juni 2022, 07u59, en loopt tot en met zondag 12 juni 2022, 23u59. 

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (vrijdag 3 juni  2022) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;
  • beschikt over een smart speaker die de Google Assistant kan gebruiken zoals bijvoorbeeld  Google home en Google Nest apparaten, Google assistant via een Android device ofwel Google Assistant via iPhone device; hierna ‘smart speakers’ genoemd.

Uitgesloten van deelname zijn:

  • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en Proximus en met hen gelieerde vennootschappen;
  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan meerdere keren aan de wedstrijd deelnemen. 

Per deelnemer kan maximum één prijs tijdens de hele loop van de actie gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 6 maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Qmusic lanceert in samenwerking met Proximus een interactieve voice ad: een wedstrijd waarbij in totaal 6 5G-ready smartphones zijnde 3 OPPO Find X5 Lite 256GB en  3 Xiaomi 11 Lite New Edition 128GB kunnen gewonnen worden. 

De wedstrijd zal 10 dagen lopen op Qmusic en digitale zenders (zowel via FM/DAB+/Streaming) vanaf vrijdag 3 juni 2022, 07u59, tem zondag 12 juni 2022, 23u59. Tijdens deze periode aken deelnemers kans om 1 van de 3 OPPO Find X5 Lite 256GB of om 1 van de 3 Xiaomi  11 Lite New Edition 128GB toestellen te winnen.

De wedstrijd zal in de show van Vincent Live op 3 juni 2022 tussen 16u00 en 19u00 aangekondigd worden en via reclamespots op alle Qmusic zenders  (zowel via FM/DAB/Streaming). In de specifieke periode loopt een reclamecampagne met een oproep om deel te nemen aan de wedstrijd. Vanaf dat moment kunnen luisteraars slechts via een smart speaker deelnemen door volgende vraag in te spreken:  “Hey Google, vraag Qmusic om Proximus”. Daarna krijgen de deelnemers telkens een meerkeuzevraag te beantwoorden via een smart speaker.

Luisteraars kunnen tijdens de wedstrijdperiode meerdere keren deelnemen maar kunnen slechts één prijs winnen. 

De 6 winnaars worden via een computergestuurd systeem geselecteerd uit de correcte antwoorden op de meerkeuzevragen door een externe partij, hierna genoemd Greenhouse. Deze 6 winnaars worden op het einde van de actie tegen ten laatste vrijdag 15 juli 2022 gecontacteerd door DPG Media via mail . Als de winnaar binnen de 2 dagen niet reageert vervalt haar/zijn recht op de prijs en wordt er geenszins in een compensatie voorzien. 

5. De prijs

De 6 winnaars van de wedstrijd  Proximus 5G wedstrijd winnen één van de volgende prijzen: - 3 smartphones type OPPO Find X5 Lite 256GB (t.w.v € 479,99) of

- 3 smartphones type Xiaomi  11 Lite New Edition 128GB (t.w.v €299,99).

 De prijzen zijn exclusief abonnement en zullen ten laatste op 15 augustus 2022 aan de winnaars bezorgd worden via Bpost.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic en/of Proximus  kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerking verantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

4) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

5)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

6)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, probleem gelinkt aan een smart speaker of voice assistant, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

7) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.