ADDENDUM

Dit wedstrijdreglement en de voorwaarden hierin beschreven, zijn gewijzigd op 03/06/2021 om omwille van praktische redenen. Bij deze de kennisgeving van de herziene versie. Qmusic is hiertoe gerechtigd (zie artikel 3.12.)

WEDSTRIJDREGLEMENT Q-SUNSET LOFT 2021 

1. Organisatie 

1.1. De wedstrijd ‘Q-Sunset Loft’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met  maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De  voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd  te vinden op de website van Qmusic.  

1.2. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch  sponsoren zij deze wedstrijd. 

2. Periode 

2.1. Deel 1(zie artikel 4.3.): De wedstrijd start op 17/05/2021, 08u00 en loopt elke dag tem 20/05/2021, tussen 08u00 en 16u59. De finale van Deel 1 (zie artikel 4.3.) wordt gespeeld op 21/05/2021 tussen 06u00 en 09u59.Registratie is mogelijk vanaf 10/05/2021, vanaf aankondiging in de Ochtendshow van Qmusic bij ‘Maarten en Dorothee’.

2.2. Deel 2 en volgende (zie artikel 4.4.): De wedstrijd loopt vervolgens wekelijks door tot en met 20/08/2021. De deelnemers dienen zich wel wekelijks opnieuw te registreren (zie artikel 4) telkens, afloopt van het vorige spelmoment. (Wordt aangekondigd onair)

2.3. De wedstrijd wordt wekelijks georganiseerd tem 20/08/2021.

2.4. Deelname is enkel mogelijk in de wedstrijdperiode. 

3. Deelname 

3.1. De wedstrijd staat open voor iedereen: 

3.1.1. Die bij de start van de wedstrijd (17/05/2021, 08u00) minstens 18 jaar op het moment dat ze zich registreren; 

3.1.2. Woonachtig is in België; 

3.2. Uitgesloten van deelname zijn: 

3.2.1. Personeelsleden en medewerkers van Qmusic en met haar gelieerde  vennootschappen; 

3.2.2. Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad; 

3.2.3. Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze wedstrijd verbonden is. 

3.3. Deelname is mogelijk voor gebruikers van een mobiele telefoon (of een tablet) met  een iOS of Android besturingssysteem die de Qmusic app (hierna genoemd ‘Q-App’) hebben  gedownload of via www.qmusic.be

3.4. Om deel te nemen aan de wedstrijd dient een deelnemer zich registreren op de  onder artikel 4.3.1. en 4.4.1. beschreven wijze. 

3.5. Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te gaan met  deze wedstrijdvoorwaarden. 

3.6. De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar voornaam en  woonplaats vermeld worden op Qmusic (ONAIR), de website van Qmusic en in de Q-App na  deelname op de radio. 

3.7. Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig  zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven of niet voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden, heeft Qmusic het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te  laten vervallen. 

3.8.  Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede)  georganiseerd door Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op  één van de deelnemingsvoorwaarden of geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd heeft Qmusic het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de  prijs (achteraf) te laten vervallen. 

3.9. Deelname aan de wedstrijd is gratis.

3.10. Qmusic is te allen tijde gerechtigd deelnemers op redelijke gronden uit te sluiten van  deelname. 

3.11. Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van  een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door Qmusic, is dan ook voor een  termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan  een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door Qmusic. Indien ondanks het verbod toch  wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden  en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.  

3.12. Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere  aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de  voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website en in de Q-App worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

4. Verloop van de wedstrijd 

4.1. Deel 1 (zie artikel 4.3.): Vanaf 10/05/2021 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Je kan je vanaf dan registreren (dat kan tot op het moment dat er gespeeld wordt voor de laatste keer op 20/05/2021 uiterlijk 16u59. Op 21/05/2021 tussen 06u00 en 10u00 wordt er een finalespel van Deel 1 (zie artikel 4.3.) gespeeld in Oostende met 3 finalisten.

4.2. Deel 2 en volgende (zie artikel 4.4.): De wedstrijd start na het finalemoment (zie artikel 4.3.2.1.) van Deel 1 (zie artikel 4.3.). Vanaf dan kunnen deelnemers zich registreren en kans maken deel te nemen aan een win-moment elke vrijdag vanaf 28/05/2021 tot en met 20/08/2021 tussen 16u en 20u

4.3. Deel 1 - spelverloop

4.3.1. REGISTREREN

Registreren voor de wedstrijd kan uitsluitend via de Q-App (beschikbaar voor iOS en Android) en qmusic.be bij de start van de wedstrijd tot en met 20/05/2021, 16u59. Registreren is gratis. In de Q-App en op qmusic.be zal een invulformulier staan. Na registratie, krijg je een bevestigingsscherm. Vanaf dan maak je kans om vanaf 14/05/2021, 12u00 tot en met 20/05/2021, 16u59 gebeld te worden door Qmusic en mee te spelen (zie artikel 4.3.2.). Je dient je maar 1 keer te registreren tussen 10/05/2021 en 20/05/2021, tot het laatste spelmoment, om kans te maken gebeld te worden. 

4.3.2. DE WEDSTRIJD (HET SPEL)

De wedstrijd wordt van maandag 17/05/2021 t/m donderdag 20/05/2021 elk uur gespeeld tussen 08u00 en 16u59. Heb jij je geregistreerd (zie artikel 4.3.1.) dan maak je kans om gebeld te worden door Qmusic. Als je geselecteerd bent door Qmusic (zie artikel 4.3.3.) dan speel je een spel op de radio. De Q-DJ vraagt jou ONAIR om drie geluiden te verzamelen op de plek waar je je op dat moment bevindt. De Q-DJ geeft een startsignaal en de deelnemer start met zijn zoektocht. Wordt er een geluid gevonden, moet de deelnemer dit telkens laten horen. Dit alles moet in een zo snel mogelijke tijd gebeuren. Bij het horen van het derde geluid, stopt de Q-DJ de tijd en wordt de tijd van de deelnemer opgenomen in een ranking. De ranking zal ook te lezen zijn op Qmusic.be en in de Q-app met vermelding van voornaam en woonplaats van de deelnemer. 

Vindt de deelnemer één of twee van de drie geluiden niet, dan wordt de deelnemer gediskwalificeerd. De deelnemer kan dit zelf aangeven (dat 1 of 2 geluiden niet te vinden zijn). Hetzelfde gebeurt als de deelnemer over de maximum tijd van 2 minuten gaat. 

Qmusic is vrij in de keuze van geluiden.

Op donderdag 20/05/2021 worden na het laatste spelmoment (uiterlijk 16u59) de drie snelste deelnemers gecontacteerd. De mogelijkheid bestaat dat zij tussen 16u en 19u op 20/05/2021 nog eens op de radio te horen zullen zijn. Zij worden uitgenodigd om op 21/05/2021 tussen 6u00 en 10u00 het finalespel van Deel 1 (zie artikel 4.3.2.1.) te spelen in Oostende. De uiteindelijk winnaar dient minstens bereikbaar te zijn tussen 10u en 18u op 21/05/2021 maar dient aanwezig te zijn in Oostende vanaf 18u op 21/05/2021. Op deze momenten bestaat de mogelijkheid dat wij de winnaar vragen om ONAIR te participeren in de radioprogramma’s. Dit is verplicht. Kunnen zij zich niet vrijmaken op deze aangegeven momenten, dan gaat de kans om het finalespel te spelen naar de vierde snelste persoon in de ranking. Kan de vierde persoon zich niet vrijmaken op deze aangegeven momenten, dan gaat de kans om het finalespel te spelen naar de vijfde snelste persoon, enzoverder.

4.3.2.1. HET FINALESPEL VAN DEEL 1

Het finalespel van Deel 1 wordt gespeeld op 21/05/2021 tussen 6u en 10u in Oostende. De drie finalisten dienen fysiek aanwezig te zijn. Zij zullen te horen zijn in de Ochtendshow van Qmusic. Ze krijgen alledrie de opdracht een geluid te vinden. Samen met een reporter gaan ze op zoek naar het opgegeven geluid. Er zullen verschillende interventies met de drie finalisten te horen zijn op Qmusic tijdens de zoektocht. Diegene die als eerste het opgegeven geluid kan laten horen via de reporter, wint de prijs (zie artikel 5.). 

Qmusic is vrij in de keuze van geluiden.

4.3.3. SELECTIE DEELNEMERS DEEL 1

Uit alle luisteraars die zich tussen 10/05/2021 (vanaf de aankondiging in de Ochtendshow) tot en met 20/05/2021, laatste spelmoment, hebben geregistreerd wordt er vanaf 17/05/2021 tot en met 20/05/2021,  elk uur tussen 07u en 16u59u,  een deelnemer of meerdere deelnemers geselecteerd via een computergestuurd systeem.  

De geselecteerde deelnemer wordt gebeld om in de uitzending het spel (zie artikel 4.3.2.) te spelen. Indien deelnemers telefonisch niet bereikbaar blijken te zijn, vervalt hun kans om mee te spelen en is er geen compensatie voorzien. Was je niet telefonisch bereikbaar, bestaat de kans dat je op een ander wedstrijdmoment opnieuw gebeld wordt tijdens deze eerste periode (je hoeft je niet opnieuw te registereren)

4.4. Deel 2 en volgende - spelverloop

4.4.1. REGISTREREN

Registreren voor de wedstrijd kan uitsluitend via de Q-App (beschikbaar voor iOS en Android) en via qmusic.be. Je kan je de eerste keer registreren voor Deel 2 van de wedstrijd vanaf het winmoment van de finale van Deel 1 (zie artikel 4.3.2.1.) op 21/05/2020. Je registratie loopt dan tot de daaropvolgende donderdag 20/05/2021, 15u59. Vanaf dan kan je je tot en met 20/08/2021 wekelijks opnieuw registreren vanaf het spelmoment op vrijdag (tussen 16u en 19u) tot en met de daaropvolgende donderdag, 15u59.

Registreren is gratis. In de Q-App en op qmusic.be zal een invulformulier staan. Na registratie, krijg je een bevestigingsscherm. Vanaf dan maak je kans om op de daaropvolgende donderdagavond na 16u gebeld te worden door Qmusic (zie artikel 4.4.3.) en mee te spelen. Je dient je maar 1 keer per week te registreren (tussen het spelmoment op vrijdag en de daaropvolgende donderdag 15u69). 

4.4.2. DE WEDSTRIJD (HET SPEL)

De wedstrijd loopt wekelijks tussen vrijdag 21/05/2020, vanaf het finalespel van Deel 1 (zie artikel 4.3.2.1.) tot en met vrijdag 20/08/2021, 17u59. Heb jij je geregistreerd (zie artikel 4.4.1.) dan maak je kans om gebeld te worden door Qmusic op de donderdagavond die volgt op jouw registratie. De 2 geselecteerde (zie artikel 4.4.3.) deelnemers worden de daaropvolgende vrijdag verwacht in de Q-Sunset Loft in Oostende vanaf 16u (verplicht). 

Kunnen de  geselecteerde deelnemers  zich niet vrijmaken op het aangegeven moment, dan gaat de kans om het spel te spelen naar een volgende geselecteerde (zie artikel 4.4.3.), enzoverder.

De volgorde van de deelnemers wordt bepaald door de computer. Als de computer jou als eerst heeft getrokken, dan ben jij deelnemer 1 en ben jij altijd als eerste aan de beurt.

De Q-DJ vraagt jou ONAIR om drie geluiden te verzamelen in de Q-Sunset Loft. Je speelt dit spel met nog 1 extra geselecteerde, om beurt. Wanneer deelnemer 1 bezig is, wordt deelnemer 2 afgezonderd. De Q-DJ geeft een startsignaal en de deelnemer start met zijn/haar zoektocht in de Q-Sunset Loft. Wordt er een geluid gevonden, moet de deelnemer dit laten horen (en zo 3 keer). De deelnemer die dit het snelste kan, wint de prijs (zie artikel 5.). De deelnemers krijgen dezelfde geluiden om te zoeken. De deelnemer die als eerste de 3 geluiden vindt, wordt de winnaar tenzij de deelnemers er langer dan 2 minuten over doen. Dan gaat de prijs (zie artikel 5.) naar de deelnemer die het meeste geluiden verzameld heeft.

In geval de 2 deelnemers de drie geluiden binnen dezelfde tijd kunnen laten horen OF geen van beide deelnemers enig geluid vindt binnen de 2 minuten OF als ze er beiden 1 binnen de 2 minuten OF beiden 2 verzameld hebben binnen de 2 minuten, zal  de Q-DJ een schiftingsvraag stellen. De deelnemer die deze vraag correct beantwoordt of het dichtst benadert, is de winnaar van de prijs (zie artikel 5.). 

Als de deelnemers beiden er niet in geslaagd zijn om binnen de 2 minuten drie geluiden te vinden, maar wel 1 of 2, dan gaat de prijs (zie artikel 5.) naar diegene die de meeste geluiden heeft verzameld. 

Qmusic is vrij in de keuze van geluiden.

De optie is er dat de deelnemers na het winnen van de prijs (zie artikel 5.) in de daaropvolgende week gevraagd worden ONAIR te participeren aan radioprogramma’s en/of  te participeren in online  video’s en foto’s voor Qmusic-kanalen.

4.4.3. SELECTIE DEELNEMERS DEEL 2

Tussen vrijdag 21/05/2020, vanaf het finalespel Deel 1 (zie artikel 4.3.2.1.) tot en met donderdag 20/08/2021, 17u59 kan je je wekelijks registreren (zie artikel 4.4.1.). Heb jij je geregistreerd dan maak je kans om gebeld/ geselecteerd te worden door Qmusic op de donderdagavond die volgt op jouw registratie. Word je niet geselecteerd, dan kan je je op vrijdag na het winmoment opnieuw registreren om de week nadien op donderdagavond na 16u opnieuw kans te maken op een selectie.

Uit alle luisteraars die zich registreerden, worden de deelnemers geselecteerd via een computergestuurd systeem.

De geselecteerde deelnemers worden tijdens de lopende wedstrijdweek telkens op donderdagavond na 16u. Indien deelnemers telefonisch niet bereikbaar blijken te zijn, vervalt hun kans om mee te spelen en is er geen compensatie voorzien maar, kunnen ze zich wel voor een van de volgende wedstrijdperiodes registreren.

5. Prijs 

5.1 De prijs is een verblijf in de Q-Sunset Loft voor maximum 6 personen afhankelijk van de op dat ogenblik geldende Covid-regels. 

5.2 De Q-Sunsetloft is gelegen in de penthousesuite boven het Kursaal van Oostende, Westhelling 12, 8400 Oostende) 

5.3 Het verblijf in de Q-Sunsetloft  is geldig vanaf de deelnemer zijn winmoment (Deel 1: vrijdag 21/05/2021, ergens tussen 6u en 10u/ Deel 2 en volgende: de vrijdag dat de deelnemer de prijs wint) tot en met de daaropvolgende vrijdag 9u00)

5.3 De winnaar alsook de andere geselecteerde deelnemers die mee het eindspel hebben gespeeld van Deel 1 en volgende delen, worden uitgesloten van verdere deelname gedurende de gehele wedstrijdperiode.

5.4. Elke winnaar van de prijs moet bij intrek van de Q-Sunset Loft een gebruiksovereenkomst ondertekenen

5.5. Aan de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend en deze is onder voorbehoud  van definitieve goedkeuring van de Jury. De door de Jury gecontroleerde uitslag van de  wedstrijdmomenten is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet  gecorrespondeerd. De tijden die de Jury noteert worden altijd tot op 1/100ste van een seconde nauwkeurig

5.6. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar van de week en is dus niet overdraagbaar of te koop aangeboden.

5.7. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs  kan niet afgestaan worden of ingeruild worden.

5.8. Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of  schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt. 

Overige bepalingen 

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement. 

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews,  foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden. 

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de  deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de  wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy 

4) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de  wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle  bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle  beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.  

5) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt  wedstrijd en organisatoren. 

6) Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere  reden die buiten de wil van Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de  wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.  

7) Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten  (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan  worden deelgenomen.