1. Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door MEDIALAAN – Qmusic (hierna MEDIALAAN of Qmusic) Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.

Dit reglement legt de voorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd Vlieg naar San Francisco om er als eerste de iPhone X af te halen “ op Qmusic. 


2. Periode

De wedstrijd loopt van maandag 23/10/2017 , tot en met vrijdag 27/10/2017, telkens tussen 06u en 09u. 


3. Wie kan deelnemen ?

De wedstrijd staat open voor alle meerderjarige personen die op het Belgisch grondgebied wonen, uitgezonderd

  • de personeelsleden en de bestuurders van MEDIALAAN en haar gelieerde vennootschappen.
  • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
  • de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door MEDIALAAN, is dan ook voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door MEDIALAAN. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

MEDIALAAN kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.   


4. De prijzen

De prijs is een reis naar San Francisco voor 2 personen.

De personen vliegen op 1 november naar San Franscisco en zijn terug op 5 november 2017. Ze vliegen in businessclass.

Schema

Wo 01 Nov                 UA 951      Brussels (BRU)         Washington Dulles Intl. (IAD)  11:55        15:40        Business  8:45

Wo 01 Nov                 UA 340      Washington Dulles Intl. (IAD)  San Francisco Intl. (SFO)         17:40        20:53        Business  6:13

Za 04 Nov UA 624      San Francisco Intl. (SFO)         Chicago O’Hare Intl. (ORD)      10:42        16:52        Business  4:10

Za 04 Nov UA 972      Chicago O’Hare Intl. (ORD)      Brussels (BRU)         18:00        07:50 (Zo 05 Nov)     Business  7:50

 

Opgelet,

Voor Belgen is er voor United States een geldig internationaal paspoort (moet geldig zijn tijdens het verblijf) en een ESTA-registratie vereist.

Vanaf 12 januari 2009 verplicht de Amerikaanse overheid, reizigers naar de USA om zich uiterlijk 72 uur voor vertrek te registreren via de website van de US department of Homeland Security:https://esta.cbp.dhs.gov

Dit nieuwe systeem, Electronic System for Travel Authorization (ESTA), geldt voor vertrekken naar en via de USA. Deze nieuwe werkwijze vervangt het I-94W formulier dat aan boord wordt ingevuld. De authorisatie om naar de USA te reizen is 2 jaar geldig of korter als het paspoort eerder verloopt en geldig voor meerdere aankomsten in de USA. Per reis moeten de reisgegevens worden geupdate. De ESTA authorisatie is een goedkeuring om aan boord te gaan van een vliegtuig of een schip richting de USA. Toegang tot de USA is via dit systeem niet gegarandeerd. De uiteindelijke beslissing om toegelaten te worden ligt bij de immigration officer in de USA. We adviseren om een print van de authorisatie mee te nemen naar de luchthaven. Vanaf 8 september 2010 wordt hiervoor 14 dollar gerekend, te betalen via creditcard!

 De winnaar (+1) overnacht 3 nachten in een tophotel in San Francisco Bay.

Op 3 november gaat de winnaar  een nieuwe iPhone X afhalen in de Apple Store, Infinity Loop 1, Cupertino.

OP 3 november krijgt de winnaar (+1) een rondleiding langs Google, Facebook, Intel,..

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden of ingeruild voor een som geld.

 MEDIALAAN kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.


5. Verloop van de wedstrijd

 

Van maandag 23/10/2017 tot en met donderdag 26/10/2017 lopen de preselecties tijdens het programma Sam & Heidi, tussen 06u en 09u. Dan wordt telkens een finalist geselecteerd met het volgende principe:

Van maandag 23/10/2017 tem donderdag 26/10/2017 moet je bij Sam&Heidi elke dag op zoek naar een BV.

Sam&Heidi geven daarvoor tussen 6u en 9u tips op basis van de gegevens uit de smartphone van die BV.

Als jij kan raden om welke BV het gaat en je bent de 10e die het juiste antwoord smst  (50 ct, per sms) of stuurt via de Q-app wanneer daartoe opgeroepen wordt, dan plaats je je voor de finale op vrijdag 27/10/2017; De 5e finaleplaats kan gewonnen worden door je naar een Orangeshop te begeven. Daar kan je deelnemen tot donderdag 26/10/2017, 16u. 

Tijdens de finale wordt er van 5 finalisten naar 1 winnaar gegaan. De finalisten dienen alvorens zij aan de finale beginnen een reglement te ondertekenen waarbij ook een schiftingsvraag dient te worden ingevuld.


6. Algemene bepalingen

- Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

- Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken, etc.). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

- De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.

-MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of  geannuleerd. MEDIALAAN kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

- In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN.

- Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. MEDIALAAN kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan MEDIALAAN kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens

- De deelnemers aan de wedstrijd verlenen MEDIALAAN en Ikea de toestemming om, zonder dat deze daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, beelden van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van MEDIALAAN en Ikea.

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

- MEDIALAAN kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.