WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Win een plek op de Q-Guestlist van de MTV EMA’s in Sevilla’ wordt georganiseerd door DPG MEDIA (MEDIALAAN NV) – Qmusic (Medialaan 1, 1800 Vilvoorde), hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 28 oktober 2019 16u00 en loopt tot en met donderdag 31 oktober 2019 18u59.

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (maandag 28 oktober 2019) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;

  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden

beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf vrijdag 25 oktober 2019 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf maandag 28 oktober 2019, 16u00, t/m donderdag 31 oktober 2019, 18u59, krijgen luisteraars tijdens het programma van Jolien Roets (elke werkdag van 16u tot 19u) 30 seconden de tijd om zich te registreren. Dat doen ze door na de oproep in dit programma het berichtje ‘MTV EMA’ te sturen via de Q-app.

Op donderdag 31 augustus 2019 zal een geregistreerde deelnemer tussen 16u00 en 18u59 door Jolien Roets opgebeld worden. Als die deelnemer de telefoon dan al zingend opneemt met ‘Don’t Call Me Up’, wint hij/zij de prijs (zie punt 5). Als de geregistreerde deelnemer op een andere manier opneemt, maakt hij/zij geen kans meer op de prijs of enige compensatie en wordt een andere geregistreerde deelnemer opgebeld tot er een winnaar is.

Op het moment dat de winnaar bekend is (donderdag 31 oktober 2019 18u59), moet die al zijn gegevens (volledige naam, identiteitskaartnummer, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres) en ook die van zijn +1 doorgeven aan de redactie van Qmusic.

Indien de persoonlijke internet- en telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen.

5. De prijs

De prijs bestaat erin dat de winnaar op zondag 3 november 2019 samen met een partner naar de uitreiking van de MTV EMA’s mag in Sevilla. Vervoer (op zaterdag 2 november 2019 van Brussel naar Sevilla) naar en van (op maandag 4 november 2019 van Sevilla naar Brussel) het optreden zijn inbegrepen, alsook 2 overnachtingen van zaterdag 2 november 2019 tot maandag 4 november 2019.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen (zoals bvb overlijden van de +1, naast familielid) zal het worden toegestaan dat indien de winnaar toch verhinderd zou zijn, hij/zij - mits voorafgaandelijke goedkeuring van Medialaan – haar/zijn prijs aan een andere persoon kosteloos mag overmaken. Indien Medialaan geen goedkeuring geeft, vervalt het recht op de prijs en wordt er geenszins in een compensatie voorzien.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2)  DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat  DPG Media/Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van  DPG Media/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy

5) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

6) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

7)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

8)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

9) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.