WEDSTRIJDREGLEMENT Win Sam, Inge en Wim én de voltallige Vlaamse regering bij jou op school

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Win Sam, Inge en Wim én de voltallige Vlaamse regering bij jou op school’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 18 november 2019, 8u00 en loopt tot en met donderdag 21 november 2019 23u59. 

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die deel uitmaakt van een school of een link heeft met een school (vb. ouders) die zich registreerde of nu nog tijdens de periode van de wedstrijd registreert als Rode Neuzen School en een project en/of actie vermeldt.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf maandag 18 november 2019, 8u00, zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf maandag 18 november 2019, 08u00, dien je ‘school + (naam van de school)’ te sms’en naar 4666 (1euro/bericht tvv Rode Neuzen Dag). Scholen die zich nog niet zouden geregistreerd hebben, dienen zich voorafgaand binnen de wedstrijdperiode te registreren vooraleer te kunnen deelnemen op www.rodeneuzendag.be

Uit de ingezonden deelnames zal door Koen&Jonas (ambassadeurs van de RND-actie) de winnende school worden gekozen op basis van wat voor hen de meest leuke, originele actie is of het leukste project.

5. De prijs

De winnaar van de wedstrijd wint een live-uitzending van Dé ochtendshow van Vlaanderen met Sam, Inge en Wim én een bezoek van de Vlaamse regering op vrijdag 29 november 2019 op hun school. Wel zal eens de winnende school gekend is, vooraf nog onderzocht worden of de live-uitzending technisch mogelijk zal zijn. Indien dit niet het geval is, zal een volgende school worden geselecteerd op basis van de gemaakte rangschikking. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. 

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2)  DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat  DPG Media/Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van  DPG Media/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy

5) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

6) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

7)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

8)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

9) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.