WEDSTRIJDREGLEMENT Win tickets voor de match België-Cyprus

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Win tickets voor de match België-Cyprus’ wordt georganiseerd door DPG MEDIA (MEDIALAAN NV) – Qmusic (Medialaan 1, 1800 Vilvoorde), hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd gaat door op vrijdag 15 november 2019 van 04u00 tot 18u00. 

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (vrijdag 15 november 2019 04u00) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;

  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden

beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf maandag 11 november 2019 12u00 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf xxx dag maand jaar, xxuxx, t/m dag maand jaar, xxuxx, ….

verloop van het spel (voorrondes, finale)

 

1) Radiospel Op maandag 11 november 2019 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Op vrijdag 15 november 2019 geven we van 04u00 tot 18u00 elk uur tickets (2 tickets per winnaar) weg voor de wedstrijd België-Cyprus die op dinsdag 19 november 2019 doorgaat in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Dit doen we door elk uur het spelletje ‘welke Rode Duivel zoeken we?’ te spelen. Elk uur laten we een audiofragment horen van voetbalanalist Jan Mulder die een Rode Duivel omschrijft. Aan luisteraars om te raden om wie het gaat en het antwoord door te sturen via de Q-app. De 19e luisteraar met het juiste antwoord wint.

2) Online-spel Van woensdag 13 november 2019 tem vrijdag 15 november 16u 2019 kunnen deelnemers op de website van Qmusic.be een kennisvraag en een schiftingsvraag invullen. Deelnemers die de kennisvraag juist beantwoorden en het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen, winnen de prijs (2 tickets voor de wedstrijd België-Cyprus die op dinsdag 19 november 2019 doorgaat in het Koning Boudewijnstadion in Brussel). De winnaars zullen via mail gecontacteerd worden.

 

 

5. De prijs

Winnaars van de online- en de radio-actie winnen telkens 2 tickets voor de wedstrijd België-Cyprus die op dinsdag 19 november 2019 doorgaat in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

De tickets kunnen niet afgestaan, te koop aangeboden (vb. e-bay) of ingeruild worden voor een som geld.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen (zoals bvb overlijden van de +1, naast familielid) zal het worden toegestaan dat indien de winnaar toch verhinderd zou zijn, hij/zij - mits voorafgaandelijke goedkeuring van Medialaan – haar/zijn prijs aan een andere persoon kosteloos mag overmaken. Indien Medialaan geen goedkeuring geeft, vervalt het recht op de prijs en wordt er geenszins in een compensatie voorzien.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2)  DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat  DPG Media/Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van  DPG Media/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy

5) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

6) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

7)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

8)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

9) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.