1. Organisatie

De wedstrijd ‘Win een Symfonisk wifi-speaker van IkeaxSonos’ wordt georganiseerd door MEDIALAAN NV – Qmusic (Medialaan 1, 1800 Vilvoorde), hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 19 augustus 2019, 16u00 en loopt tot en met vrijdag 23 augustus 2019, 17u59. 

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (19 augustus 2019, 16u00) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden en medewerkers van MEDIALAAN/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;

  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden

beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door MEDIALAAN/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

MEDIALAAN/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. 

 4. Verloop van de wedstrijd

Op vrijdag 16 augustus 2019 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf maandag 19 augustus 2019, 16u00, t/m vrijdag 23 augustus 2019, 17u59, krijgen luisteraars elke dag tijdens het programma van Jolien Roets (elke werkdag van 16u tem 19u) de kans om een Symfonisk wifi-speaker te winnen. Elke dag laat Jolien een spelopgave horen waarin je een Q-dj hoort die ‘tegen de lamp loopt’. Aan luisteraars om te raden over welke Q-dj het gaat en het antwoord door te sturen via de Q-app. De 10e luisteraar die het juiste antwoord stuurt, wint een Symfonisk wifi-speaker. We geven er zo 5 dagen lang elke dag een weg.

5. De prijs

Een Symfonisk wifi-speaker van IkeaxSonos.

Van maandag 19 augustus 2019 tem vrijdag 23 augustus 2019 geven we elke dag zo’n speaker weg.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. Uitzonderlijk zal het worden toegestaan dat indien de winnaar toch verhinderd zou zijn, hij/zij - mits de uitleg door de verantwoordelijke van Qmusic aanvaard wordt – haar/zijn prijs aan een andere vriend kosteloos mag overmaken. Wordt de reden van verhindering niet aanvaard vervalt het recht op de prijs en wordt er geenszins in een compensatie voorzien.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld. 

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) MEDIALAAN/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat MEDIALAAN/Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van MEDIALAAN/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy

5) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

6) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

7) MEDIALAAN/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN /Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

8) MEDIALAAN /Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

9) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic.