1. Organisatie

De wedstrijd ‘Win de vakantie van Maarten of Dorothee’ wordt georganiseerd door DPG MEDIA (MEDIALAAN NV) – Qmusic (Medialaan 1, 1800 Vilvoorde), hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 26 augustus 2019, 16u00 en loopt tot en met vrijdag 30 augustus 2019, 17u59. 

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (26 augustus 2019, 16u00) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden en medewerkers van MEDIALAAN/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;

  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden

beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door MEDIALAAN/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

MEDIALAAN/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf vrijdag 23 augustus 2019 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf maandag 26 augustus 2019, 16u00, t/m vrijdag 30 augustus 2019, 17u59, kunnen luisteraars zich elke dag tijdens het programma van Maarten&Dorothee (elke werkdag van 16u tem 19u) kandidaat stellen om mee te spelen. Dat doen ze na de oproep een berichtje te sturen via de Q-app met daarin de tekst: ‘Ik wil op reis’. Maarten&Dorothee kiezen iedere dag in de bovenvermelde periode 5 luisteraars uit die mogen deelnemen aan het spel. Het spel bestaat eruit dat elke luisteraar één van de 5 enveloppen in de radiostudio kiest. In 1 envelop zit de hoofdprijs, namelijk een reis naar een Cooks Club Hotel van Neckermann. In de andere enveloppen zit telkens een troostprijs. 

5. De prijs

De prijs bestaat erin dat elke winnaar (+1) naar een Cook’s Club Hotel mag. Vluchten, overnachting en halfpension zijn inbegrepen. Vervoer naar en van de luchthaven en transfer ter plaatse naar hotel en terug naar de luchthaven zijn niet inbegrepen. Andere uitgaven zijn ten laste van de winnaar en zijn +1. 

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen (zoals bvb overlijden van de +1, naast familielid) zal het worden toegestaan dat indien de winnaar toch verhinderd zou zijn, hij/zij - mits voorafgaandelijke goedkeuring van Medialaan – haar/zijn prijs aan een andere persoon kosteloos mag overmaken. Indien Medialaan geen goedkeuring geeft, vervalt het recht op de prijs en wordt er geenszins in een compensatie voorzien.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) MEDIALAAN/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat MEDIALAAN/Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van MEDIALAAN/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy

5) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

6) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

7) MEDIALAAN/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN /Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

8) MEDIALAAN /Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

9) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic.