Woensdag = een lofzang over iets of iemand! 

Deze week: de politie.