Specifiek wedstrijdreglement “Qwistet”

1. Organisatie

Qwistet wordt georganiseerd door MEDIALAAN NV – Qmusic, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk bij de wedstrijd Qwistet.

Dit reglement legt de bijzondere deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd rond “Qwistet”.

2. Periode

Qwistet start vanaf maandag 22/10/18 elke weekdag om 12.30, uitgezonderd tijdens de schoolvakanties en feestdagen.

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Op dag van deelname minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;
  • In het bezit is van een Belgisch rekeningnummer;

Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden en medewerkers van MEDIALAAN en met haar gelieerde vennootschappen;

  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van Qwistet verbonden is.

Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan Qwistet voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

Er mag per (1) natuurlijk persoon slechts één profiel aangemaakt worden, uitsluitend gelinkt aan één e-mailadres. Indien een natuurlijke persoon meerdere profielen aanmaakt, ongeacht het aantal en de manier waarop, zal elke vorm van deelname en winst ingetrokken en geweigerd worden. Er wordt in dat geval geen bedrag uitbetaald. 

4. Verloop van het spel

Vanaf maandag 22/10/18, 12.30, kan je via de Q-app meespelen aan Qwistet.

Qwistet is een online videoquiz. De host stelt elke dag 10 meerkeuze vragen. De dagelijkse prijzenpot van 500 euro wordt verdeeld onder de spelers die alle vragen correct beantwoordden. Van tijd tot tijd kan een quiz gespeeld worden rond een bepaald thema, kan het bedrag van de prijzenpot afwijken van hogervermeld bedrag, ook het aantal vragen, alsook spelmechaniek. Dit zal dan duidelijk medegedeeld worden. De quiz zelf is een afvalrace waarbij de deelnemers 10 seconden krijgen om elke vraag te beantwoorden. Beantwoord je de vraag fout of buiten bovenvermelde tijd, dan kan je niet verder spelen. Je kan wel verder blijven volgen.

Indien de persoonlijke internet- en telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen en heeft de deelnemer geenszins recht op enige compensatie MEDIALAAN/Qmusic kan hier geenszins aansprakelijk voor worden gesteld.

5. Aanmelden

Deelnemen aan Qwistet kan uitsluitend via de Q-app. Om dit te kunnen doen moet je voldoen aan bovengenoemde voorwaarden (cf. punt 3), ingelogd zijn en je profiel volledig hebben ingevuld.Wanneer je je registreert op Qwistet, krijg je de mogelijkheid om een extra leven te krijgen door een code te delen met een vriend (zie details punt 4).

Je hoeft je maar één keer te registreren om deel te nemen. Zorg ervoor dat je e-mailadres goed ingevuld staat in je profiel, zodat we je via e-mail kunnen bereiken wanneer je een winnaar bent van Qwistet.

Als je wint in Qwistet, ontvang je van Qmusic een e-mail of (push)bericht in de Q-app of via SMS. Daarin wordt gevraagd om je persoonlijke gegevens in te vullen of te controleren voor het uitbetalen van het totaalbedrag. Indien er geen reactie komt binnen de twee weken op dit berichtje, wordt er nog één reminder verstuurd. Komt er binnen de twee weken geen reactie op de reminder, wordt jouw deel van de prijzenpot niet uitbetaald. Let op: het uitbetalen van de prijs door DPG Media aan de winnaars gebeurt tweewekelijks op vrijdag en wordt pas uitgevoerd zodra alle gegevens correct en tijdig werden aangevuld of gecontroleerd. 

6. Kosten voor deelname

Het downloaden van en deelnemen via de Q-app is gratis. Let wel, de enige kost die eraan verbonden kan zijn, is het verbruik van (mobiele) internet/data.

7. De prijs

De dagelijkse prijzenpot van 500 euro, of een bedrag dat zal worden bekendgemaakt (cf.punt 2), wordt verdeeld onder de spelers die alle 10 vragen correct beantwoordden.

Is er een dag geen winnaar, dan wordt de prijzenpot bij de volgende Qwistet toegevoegd.

8. Extra levens

Om een extra leven te verdienen, moet je ervoor zorgen dat  andere of nieuwe spelers je persoonlijke code ingeven in hun profiel. Op deze manier kan je oneindig veel extra levens verzamelen en je kans vergroten om te winnen. Let op: Je kan slechts één keer handmatig een code ingeven, dus zoveel mogelijk nieuwe spelers uitnodigen is de boodschap. Vrienden die je code ingeven, krijgen daarvoor geen extra leven. 

In de Q-app kan je persoonlijke codes delen en handmatig ingeven:

1. Open het Qwistet-kaartje en druk bovenaan op de drie horizontale strepen

2. Ga naar ‘Jouw Profiel’

3. Kies voor ‘Verdien extra levens’ om je persoonlijke code te delen met andere spelers.

4. Kies voor ‘Geef Code in’ als je een persoonlijke code van een andere deelnemer wil gebruiken.

Overige bepalingen

Het reglement van deze wedstrijd is terug te vinden op de website www.qmusic.be.
Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat MEDIALAAN de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de quiz. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy en- cookieverklaring van MEDIALAAN/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op http://medialaan.be/privacy.

De prijs is niet overdraagbaar aan derden.

MEDIALAAN/Qmusic maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.
MEDIALAAN/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van MEDIALAAN/Qmusic  en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.

 

MEDIALAAN/Qmusic  kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN/Qmusic  ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd.

 

MEDIALAAN /Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic.