1. Organisatie

De wedstrijd "the Quest" wordt georganiseerd door MEDIALAAN N.V.
Qmusic (hierna Qmusic) Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 19/09/2016.

Van maandag 19/09/2016 tot en met donderdag 29/09/2016 , 18:00 loopt de wedstrijd The Quest op Qmusic.

The Quest= een top muzikale beleving met een optreden van een topartiest (Netsky) op een geheime locatie

3. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor alle personen die meerderjarig zijn en die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van personeelsleden en medewerkers van MEDIALAAN N.V.

4. Verloop van de wedstrijd

Van maandag 19/09/2016 tot en met donderdag 29/09/2016 , 18:00 loopt de wedstrijd The Quest op Qmusic.

The Quest= een optreden van een topartiest (Netsky) op een geheime locatie.

Deelnemers moeten op zoek naar de geheime locatie. Dit doen ze door middel van tips die gegeven worden op de kanalen van Qmusic.

Op maandag 19 september 2016 wordt de eerste tip gegeven. Vanaf dan kan ook deelgenomen worden via de The Quest – pagina op Qmusic.be.

Vanaf dan wordt er elke dag een tip gegeven, behalve in het weekend van 24/09/2016 en 25/09/2016 … dan wordt 1 tip gegeven.

Elke dag wordt ergens een tip gegeven op één van de kanalen van Qmusic (radio, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat,Q2 …).

De tips worden ook op qmusic.be geplaatst (telkens de volgende dag om 06:00).

Luisteraars moeten op zoek naar de exacte locatie waar het evenement/ he optreden van Netsky plaatsvindt.

Ze kunnen vanaf 19/09/2016 tot en met donderdag 29/09/2016 , 18:00 de exacte locatie van

The Quest ingeven opde daartoe voorzien wedstrijdpagina op qmusic.be (gebouw, straat, nummer, stad).

De 250 die het snelst waren met het invullen en doorsturen van de exacte locatie (gebouw, straat, nummer, stad) op de The Quest- pagina op de site van Qmusic winnen een duoticket.

5. De prijs

De prijs is een Duo- toegangsticket voor The Quest op vrijdag 30/09/2016 op de geheime locatie.

6. Algemene bepalingen

- Qmusic is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen

- Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd

- Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

- De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.

- MEDIALAAN/qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN/qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. MEDIALAAN/qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

- In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN/qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN/qmusic.

- Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. MEDIALAAN/qmusic kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan MEDIALAAN/qmusic kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.

- De deelnemers aan de wedstrijd verlenen MEDIALAAN/qmusic de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, beelden en geluiden van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie ronde de wedstrijd of ter promotie van MEDIALAAN/qmusic.

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement. – MEDIALAAN/qmusic kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.

- Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege MEDIALAAN/qmusic.