1. Organisatie

De wedstrijd 'Ga naar het EK dankzij uw Ma' wordt georganiseerd door MEDIALAAN NV – Qmusic (hierna MEDIALAAN/Qmusic) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Medialaan 1, 1800 Vilvoorde

2. Periode

De wedstrijd start effectief vanaf 17 mei 2016 tot en met woensdag 27 mei 2016, 09:00 (finales op 25 mei 2016; 26 mei 2016, 27 mei 2016). Meer details met betrekking tot het verloop van de wedstrijd worden vermeld in punt 5.

3. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor alle personen vanaf 18 jaar die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van: - personeelsleden en medewerkers van MEDIALAAN NV - hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad- elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt.

Bij deze prijs, die geldig is voor 2 personen, dient de medereiziger van de winnaar ook meerderjarig te zijn.

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door MEDIALAAN/Qmusic, is dan ook voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

MEDIALAAN/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. De prijs

De prijs bestaat uit tickets voor de eerste 3 EK-wedstrijden van ons nationale elftal tijdens het EK 2016 in Frankrijk. Elke winnaar krijgt 2 tickets om de desbetreffende wedstrijd bij te wonen, transport een en terug en 2 hotelovernachtingen. Een winnaar heeft recht op één pakket en kan dus één wedstrijd bijwonen. MEDIALAAN/Qmusic maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. MEDIALAAN/Qmusic kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden of publiek te koop worden aangeboden (bvb. e-bay).

5. Verloop van de wedstrijd

Op dinsdag 17 mei 2016 en woensdag 18 mei 2016 wordt, telkens ergens tussen 06:00 en 09:00, de preselectie gespeeld voor de finale voor de EK tickets voor BELGIE - ITALIË op 13/06/2016 in Lyon (tickets + transport en 2 overnachtingen) , de finale voor het winnen van deze tickets (+ transport en overnachtingen). De finale voor de ze tickets vindt plaats op woensdag 25 mei 2016 (tussen 07:00 en 09:00). ¬¬(Royal Antwerp Football Club 'Antwerp' – Oefenterrein van het Bosuil station). Er wordt gespeeld voor 2 duotickets.

De finaleplaats voor een finale is enkel en alleen geldig voor die bepaalde finale en dus verbonden aan de preselectie. Finaleplaatsen zijn persoonlijk en kunnen niet worden doorgegeven.

Op donderdag 19 mei 2016 en vrijdag 20 mei 2016 wordt, telkens ergens tussen 06:00 en 09:00, de preselectie gespeeld voor de finale voor de EK tickets voor BELGIE –IERLAND op 18/06/2016 in Bordeaux (transport en 2 overnachtingen) Finale vindt plaats op donderdag 26 mei 2016 (tussen 07:00 en 09:00). (KRC Genk – Oefenterrein van de Crystal Arena).Er wordt gespeeld voor 2 duotickets.

Op maandag 23 mei 2016 en dinsdag 24 mei 2016 wordt, telkens ergens tussen 06:00 en 09:00, de preselectie gespeeld voor de finale voor de EK tickets voor ZWEDEN – BELGIË in Nice op 22/06/2016 (transport en 2 overnachtingen). Finale vindt plaats op vrijdag 27 mei 2016 (tussen 07:00 en 09:00). Er wordt gespeeld voor 2 duotickets. (STVV – Voetbalstadion Stayen).

Elke dag waarop een preselectie gespeeld wordt, is een verhaaltje te horen (op Qmusic) over een Rode Duivel, verteld door zijn mama. Het verhaal heeft een open einde met 2 keuzemogelijkheden. Luisteraars kunnen een bericht sturen naar 6025 met daarin het juiste antwoord (50 cent per bericht) of ze kunnen een gratis bericht sturen met daarin het juiste antwoord via de Q app (gratis). Er worden elke dag 10 finalisten met het juiste antwoord geselecteerd. Zij plaatsen zich voor de desbetreffende finale (waarvoor die dag gespeeld wordt). Op die finale dienen de finalisten hun mama bij zich te hebben, de band tussen deelnemer en mama moet op simpele aanvraag legitiem aangetoond kunnen worden. Ook voor luisteraars die hun mama helaas niet kunnen inschakelen worden tickets weggegeven, dit gebeurt online op qmusic.be, vanaf maandag 23/05/2016.

Tijdens de finale dienen de mama' s van de finalisten strafschoppen te nemen. De 2 best scorende mama's winnen (per finale) een pakket met 2 tickets voor de desbetreffende wedstrijd voor haar zoon of dochter.

Elke finalist kan maar aan 1 finale deelnemen. Deelnemen aan 2 of 3 finales is niet mogelijk.

6. Algemene bepalingen

  • Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.
  • Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.
  • De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. wedstrijd en organisatoren.
  • MEDIALAAN NV kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN NV ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. MEDIALAAN NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.
  • In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN NV zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN NV.
  • Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. MEDIALAAN NV kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden met uitzondering van wat in punt 5 wordt vermeld.
  • Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.
  • MEDIALAAN NV kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.