Specifiek wedstrijdreglement De Q-Reisbattle

1.Organisatie

De wedstrijd "De Q-Reisbattle" wordt georganiseerd door MEDIALAAN NV – Qmusic waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Medialaan 1, 1800 Vilvoorde en TUI Belgium waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.

2. Periode

De inschrijvingen voor de wedstrijd starten op maandag 15 januari 2018, 17u, en lopen tot en met donderdag 25 januari 2018 tot 19u.

De dagelijkse selecties starten dan op maandag 22 januari 2018 en lopen tot vrijdag 26 januari 2018 telkens tussen 6u en 9u. Het dagelijkse spelmoment vindt plaats tussen 16u en 18u00 (specifiek spelreglement zie punt 5).

3. Wie kan deelnemen ?

De wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die op het Belgische grondgebied woont met uitzondering van:

-  de personeelsleden en de bestuurders van MEDIALAAN NV/Qmusic en haar gelieerde vennootschappen,

-  elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,

-  de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarige personen mogen deelnemen mits toestemming van de ouders (cf. algemeen wedstrijdreglement), maar indien hij/zij winnaar wordt van de reis dient hij/zij begeleid te worden door een meerderjarige.

MEDIALAAN/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. De Prijs

De prijs is een reis op maat samengesteld door TUI, afhankelijk van de reis die de kandidaat bij inschrijving gekozen heeft. Het exacte pakket wordt bepaald in overleg met TUI en op basis van hun huidige tarifering.

De reis waar een luisteraar voor kiest, dient in het aanbod van TUI te staan. De duur van de reis kan maximum 10 dagen inhouden en de tussenkomst van MEDIALAAN/Qmusic en TUI Belgium is beperkt tot €5000.

De winnaar moet de reis opnemen binnen het jaar (in 2018). Uitzonderingen kunnen in samenspraak met TUI, maar de reis dient wel in 2018 te worden vastgelegd, en te worden opgenomen in 2019. De algemene voorwaarden van TUI zijn van toepassing.

De reis moet worden opgenomen buiten de schoolvakanties.

In geval dat, voor welke reden ook, het pakket deels of geheel gewijzigd dient te worden zal door TUI een gelijkwaardig alternatief worden voorzien.

Geldige reisdocumenten, visa dienen door de winnaar zelf in orde gebracht te worden.

Deze prijs kan niet ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden.

MEDIALAAN NV/Qmusic maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. MEDIALAAN NV/Qmusic kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

5. Verloop van de wedstrijd

Registratie Van maandag 15 januari 2018, 17u, tem donderdag 26 januari 2018, 19u, kan men zich inschrijven via Qmusic.be en dient men naast de persoonsgegevens aan te geven welke droomreis de kandidaat zou willen maken.

Vanaf maandag 22 januari 2018 worden dan dagelijks 2 kandidaten geselecteerd die het eindspel dienen te spelen op basis waarvan een winnaar wordt uitgeroepen. Die 2 kandidaten moeten zich een dag (tss 8-19u) kunnen vrijmaken om het eindspel te kunnen spelen.

Selectie

Voor maandag 22 januari 2018 tem vrijdag 27 januari 2018 worden er dagelijks 2 kandidaten geselecteerd.

De geselecteerde kandidaten worden telkens 2 dagen op voorhand (met uitzondering van de laatste dag) ingelicht.

Inschrijven geeft geen garantie op geselecteerd te worden voor het spel.

Een jury selecteert elke dag 2 kandidaten die het tegen elkaar zullen opnemen.

Finales:  Elke dag van maandag 22 januari 2018 tem vrijdag 27 januari 2018, tussen 16u en 18u vindt een finale plaats bij MEDIALAAN NV/Qmusic te Vilvoorde.

Al de geselecteerde kandidaten dienen in eigen persoon de finale te spelen en kunnen onder geen beding vervangen worden door derden. Details over verloop van deze finale worden ten laatste op de dag van finale bekendgemaakt.

In geval de geselecteerde kandidaten bij contact name niet opnemen of niet reageren binnen de 24u op het bericht nagelaten op het antwoordapparaat, vervalt hun deelname en hebben zij geen recht op enige vergoeding.

In geval de geselecteerde kandidaten bij de finale alsnog niet fysiek aanwezig zijn, vervalt hun deelname en heeft de afwezige kandidaat geen recht op enige vergoeding. De 2e kandidaat, indien aanwezig, wint dan automatisch de reis. Ingeval geen van de 2 geselecteerde kandidaten aanwezig zijn op de finale wordt die dag geen reis toegekend.

De kandidaten worden op de dag van hun deelname ten laatste om 16u10 op Qmusic (Medialaan 1, 1800 Vilvoorde) verwacht.

6. Algemeen wedstrijdreglement