WEDSTRIJDREGLEMENT Catch The Summerhit

Goed om te weten voor je start

Om te zorgen dat je geen valse start hebt, hieronder vast wat tips om rekening mee te houden:

  • Luister je online, via de Q-app of kijk je naar Qmusic op Kanaal 39? Dan luister je met vertraging. Hiervoor is een correctie ingesteld waardoor je zeker tijd genoeg hebt om mee te spelen met het Catch The Summerhit spel en je liedje kan afvinken.
  • Luister via een FM- of DAB+ radio om het exacte tijdstip van de start van het app-spel te horen.
  • De timing van het verschijnen van het spel in de Q-app is leidend.
  • Over timing wordt niet gecorrespondeerd.
  • De actie is enkel geldig voor muziek die gedraaid wordt op Qmusic en dus niet op Qmusic themakanalen, zoals Maximum Hits, Q-Foute Radio of Q-Summer.

Ga terug naar de wedstrijd-pagina...

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Catch The Summerhit’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd DPG Media/Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op zondag 28 juni 2020 vanaf 23u59 en loopt tot en met zondag 30 augustus 2020 23u59. 

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (maandag 29 juni 2020) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

  • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennotschappen;
  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Op Qmusic kun je je vanaf maandag 29 juni 2020 23u59  aanmelden en kans maken om één van de winnaars te worden van de actie Catch the Summerhit. Je kan tijdens de gehele duur van het spel (9 periodes van een week t/m 30 augustus) wekelijks meespelen, maar hoe eerder in de week je deelneemt hoe groter de kans om alle zomerhits  te verzamelen. 

Meld je vanaf maandag 29 juni 2020 23u59 aan via de Qmusic app. Je krijgt dan jouw kaart waarop vijf nummers worden vermeld en zo kan je direct starten met Catch The Summerhit. Dit spel wordt zenderbreed op Qmusic de gehele dag en nacht gespeeld. Het gaat hierbij enkel om de programmering van Qmusic, dus niet de themakanalen. Deelnemers hebben wekelijks tot zondag 23.59 de tijd om alle zomerhits die op hun kaart staan te verzamelen. Na een week worden de kaarten gereset en start er een nieuw spel. Voor dit nieuwe spel, dien je je opnieuw aan te melden. Dit betekent dat je wekelijks opnieuw kan deelnemen.

Luister naar Qmusic, zodra je een nummer hoort dat op je kaart staat, druk je op ‘bevestig” in de app. Verzamel per week alle nummers vermeld op je kaart voor zondag 23.59 en dan maak je kans op zomerse prijzen. De prijzen zijn beperkt beschikbaar, dus op = op. 

Wekelijks zijn er door verschillende winnaars prijzen te winnen. 

Indien internet- en telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic is niet verantwoordelijk voor het disfunctioneren van internetverbindingen, telefoons of inloggen via derden. Qmusic bepaalt het spel en het verloop.

Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd.

Hoe aanmelden?

Aanmelden (spelen) voor de actie kan uitsluitend via de Q-app. Om dit te kunnen doen moet je voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, ingelogd zijn en je profiel volledig hebben ingevuld. Deelnemers hoeven slechts op de button 'spelen' te drukken om hun deelname te activeren.

Tijdens de duurtijd van de wedstrijd  kan je je elke week opnieuw aanmelden om deel te nemen aan de actie. Zorg ervoor dat je gegevens goed ingevuld zijn voor het toesturen van eventuele prijzen.

De aanmelding via de Q-app is gratis evenals het downloaden van de Q-app. 

5. De prijs

Wekelijks wordt via de actiepagina op Qmusic.be bekendgemaakt wat de prijzenpot inhoudt. Er kunnen meerdere winnaars zijn die uiteindelijk een prijs winnen. Zodra alle zomerhits op jouw kaart verzameld zijn, kom je in onze webshop en kan je een prijs kiezen. Het aantal  prijzen is wel beperkt, dus er geldt op = op. Dat betekent dat hoe eerder je je zomerhits verzameld hebt en je kaart vol is, hoe meer kans en keuze qua prijzen. 

Er zijn 9 wekelijkse rondes, na elke ronde wordt er gereset. 

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. 

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan DPG Media/Qmusic niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan DPG Media/Qmusic eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2)  DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat  DPG Media/Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van  DPG Media/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy

5) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

6) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

7)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

8)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

9) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.

Ga terug naar de wedstrijd-pagina...