WEDSTRIJDREGLEMENT De Show van 1 Miljoen (IJslandse Kroon)

1. Organisatie

De wedstrijd ‘De Show van 1 Miljoen (IJslandse Kroon)’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 13 december 2021 om 16u00 en loopt tot en met vrijdag 17 december 2021, 18u59. 

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (maandag 13 december 2021 om 16u00) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

  • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;
  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf maandag 6 december 2021, 16u00 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be.

Vanaf maandag 13 december 2021, 16u00, t.e.m. vrijdag 17 december 2021, 09u00, zullen luisteraars zich kunnen plaatsen voor de finale, die gespeeld wordt op vrijdag 17 december 2021. Elke dag wordt tijdens Vincent Live (tussen 16u en 19u) een opgave van ‘Zoek de rijke tist in de woordenmist’ gespeeld. Met uitzondering van vrijdag 17 december 2021. Dan zal de vijfde finalist zich kunnen plaatsen tijdens de ochtendshow met Maarten & Dorothee tussen 06u00 en 09u00. Wanneer de opgave gespeeld is, kunnen de luisteraars het juiste antwoord doorsturen via de Q-app. De 147e luisteraar met het juiste antwoord, plaatst zich voor de finale op vrijdag 17 december 2021. 

Daarnaast loopt er ook online een wedstrijd. Daarbij is de wedstrijdvraag ‘Had je 1 miljoen, wat zou jij dan doen?’. Deelnemers kunnen hierop reageren. De leukste, meest originele reactie wint de zesde en laatste finaleplaats. Een jury bepaalt welke reactie de leukste, meest originele is.

Tijdens de finale op vrijdag 17 december 2021 van 16u00 t.e.m. 18u59 spelen de tijdens de week geselecteerde 6 kandidaten Hoger-Lager (Duurder/Goedkoper). Daarbij moet een kandidaat bij een gegeven stelling inschatten of het antwoord hoger (duurder) of lager (goedkoper) is. De kandidaten nemen het telkens met twee tegen elkaar op. De eerste kandidaat is degene die zich het laatst geplaatst heeft voor de finale. Hij/zij mag dan kiezen tegen welke van de 5 andere kandidaten hij/zij het eerste spelletje opneemt.

Zij krijgen een minuut lang opgaven van hoger (duurder) of lager (goedkoper) gesteld. Wanneer de persoon die aan de beurt is, juist antwoordt, gaat de volgende opgave naar de andere kandidaat. Wanneer de persoon die aan de beurt is, fout antwoordt, blijft deze persoon aan de beurt. Zo spelen we één minuut lang met de 2 kandidaten. Na een minuut ontploft de geldkoffer. Wie dan aan de beurt is, valt af. De andere persoon gaat door naar de volgende ronde. Zo spelen we tot er één persoon overblijft. Hij/zij wint dan de prijs (cfr. punt 5).

Het is belangrijk dat de zes finalisten zich kunnen vrijmaken om aanwezig te zijn op vrijdag 17 december 2021 voor de finale die live op de radio gespeeld wordt tussen 16u en 19u. De finalisten worden al eerder die dag verwacht, rond 15u op Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.  

De lijst met opgaven voor het spel Hoger/Lager wordt door een jury op voorhand vastgelegd. De lijst is gecontroleerd en is dus sluitend op het moment dat het spel gespeeld wordt. De bedragen waarover gepraat wordt, zijn op donderdag 16 december goedgekeurd. Deze kunnen niet worden betwist. 

5. De prijs

De prijs bestaat uit 2 delen, namelijk een geldsom van €6820 euro (ofwel +/- 1 miljoen IJslandse kroon) én een waardebon twv €3000 van TUI om naar IJsland te gaan. 

Op de waardebon zijn de algemene (verkoop)voorwaarden van TUI van toepassing (https://www.tui.be/nl/belangrijke-informatie-voorwaarden). In geval de geldigheidsduur van de  waardebon vervallen is, wordt er geenszins  in een compensatie voorzien.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

4) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

5)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

6)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

7) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.