WEDSTRIJDREGLEMENT Disney Week bij Vincent Live

 

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Disney Week bij Vincent Live’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen (hierna genoemd Qmusic) en EURO DISNEY ASSOCIES SAS met maatschappelijke zetel te te 1, Rue de la Galmy - 77700 Chessy, France (hierna genoemd Disneyland Paris). De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 16 mei 2022, 16u00 en loopt tot en met vrijdag 20 mei 2022, 18u59.  

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (maandag 16 mei 2022) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

  • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic, Disneyland Paris en met haar gelieerde vennootschappen;
  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. DPG Media behoudt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door DPG Media opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 6 maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 6 maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf vrijdag 13 mei 2022 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. De wedstrijd zal lopen tijdens het programma Vincent Live (elke weekdag van 16-19u) vanaf maandag 16 mei 2022, 16u00, tem vrijdag 20 mei 2022, 18u59. Vanaf vrijdag 13 mei 2022 zullen luisteraars zich kunnen registreren in de Q-app om mee te spelen. Dit doen ze door een berichtje met de boodschap ‘Disneyland’ te sturen via de Q-app. Registreren kan tem vrijdag 20 mei 18u00. Je hoeft je maar eenmalig te registreren om deel te nemen aan de actie. Tijdens de wedstrijd (van maandag 16 mei 2022 tem vrijdag 20 mei 2022) is er tijdens het programma tussen 16u en 19u elk uur een spelmoment waarbij aan het begin van elk uur wordt vermeld hoe je het komende uur jouw telefoon moet opnemen als je gebeld wordt door ‘de Disney Phone’. Bijvoorbeeld ‘Hallo, met Mickey Mouse’. De computer selecteert elk uur een kandidaat die zich geregistreerd heeft, die binnen het daaropvolgende uur wordt opgebeld met ‘de Disney Phone’ vanuit de radiostudio. Als die opneemt met naam van het juiste personage, dan wint hij/zij/X een verblijf voor 4 personen in Disneyland Paris. Als dat niet lukt, bellen we naar een volgende luisteraar, totdat er iemand op de juiste manier opneemt, die dan de prijs wint.

5. De prijs

De prijs bestaat erin dat maximaal 15 winnaars  samen met 3 anderen naar Disneyland Paris mogen. De prijs omvat volgende zaken:

  • Verblijf van 2 dagen, 1 nacht in Disney’s Hotel New York® - The Art of Marvel voor 4 personen.
  • Inclusief ontbijt en vouchers voor alle maaltijden (maaltijden zelf te reserveren, vouchers te gebruiken in de restaurants die op de maaltijdvouchers vermeld staan) - onder voorbehoud van beschikbaarheid.
  • Onbeperkte toegang tot beide Parken (Disneyland® Park en Walt Disney Studios®) gedurende de 2 dagen.
  • Datum overnachting naar keuze, onder voorbehoud van beschikbaarheid (onder de vorm van een voucher). Reservatie te maken aan de hand van het formulier dat je wordt opgestuurd door Qmusic.
  • De verblijven zijn een jaar geldig (datum van de geldigheid staat op de voucher aangegeven), ook tijdens vakantieperiodes. Ze zijn niet geldig de nacht van 24 december en 31 december. De tickets dienen steeds geregistreerd te worden op onze website voor de dagen van hun bezoek: https://www.disneylandparis.com/nl-be/registreer-tickets/ 

De vouchers voor de overnachting, toegangstickets en de maaltijden, worden je door Qmusic bezorgd via de post.

Ingeval de geldigheidsduur van de voucher verlopen is vervalt het recht op de prijs en wordt er geenszins in een compensatie voorzien.

Het transport heen en terug naar Disneyland Parijs en extra kosten die tijdens het verblijf gemaakt worden, zijn niet in de prijs inbegrepen en zullen bij u in rekening gebracht worden. Qmusic of Disneyland Paris komen hier niet in tussen.

 

 

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

 

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2)  DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

5) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

6)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

7)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

8) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.