1. Organisatie

De wedstrijd ‘Football Friday’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen (hierna genoemd DPG Media/Qmusic of Qmusic) en Takeaway.com Central Core B.V., gevestigd aan de Oosterdokstraat 80, 1011 DK Amsterdam, Nederland (hierna genoemd Just Eat Takeaway.com; of JET).

De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op vrijdag 22 april 2022, 16u00, en loopt tot en met vrijdag 22 april 2022, 18u59. 

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (vrijdag  22 april 2022) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

  • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic, JET en met haar gelieerde vennootschappen;
  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 6 maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 6 maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf maandag 18 april 2022 zal in de show Vincent Live (tussen 16u en 19u) de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. 

De wedstrijd zelf zal gespeeld worden op vrijdag 22 april in het programma Vincent Live (tussen 16u en 19u). Die dag wordt het programma ‘Football Friday’ genoemd. Tijdens deze Vincent Live worden dan 3 prijzen weggegeven. Dit gebeurt telkens om 16u45, 17u45 en 18u45. 

Tijdens het programma wordt een oproep gedaan waarin luisteraars gevraagd wordt om ‘Football Friday’ te sturen in de Q-app. De luisteraars die dit na een oproep als 90ste en 91ste sturen in de Q-app mogen het spel spelen: een voetbalduel.

Het voetbalduel bestaat uit 2x 45 seconden, waarbij beide kandidaten brede kennisvragen over voetbal, Frankrijk, Spanje en eten krijgen. De persoon die als 90ste stuurde, mag als eerste beginnen. Zolang een luisteraar juist antwoordt, blijft hij/zij aan de beurt. Bij een fout antwoord, gaat de beurt naar de tegenpartij, die vragen mag beantwoorden tot die fout antwoordt of de eerste 45 seconden om zijn. Na 45 seconden is er even rust en nadien spelen we nog eens 45 seconden verder. Wanneer we aan de ‘tweede helft’ beginnen, mag de andere persoon beginnen, net zoals in een echte voetbalwedstrijd. Wie op het einde van het spel het meeste aantal juiste antwoorden heeft gegeven, wint de wedstrijd. Hij/Zij mag dan kiezen naar welke 'goal' hij (fictief) gaat trappen: A, B of C. En zo komt hij/zij te weten welke prijs hij/zij wint.

Wanneer er na 90 seconden voetbalduel een gelijkspel is, gaan we door met penalty’s. Dit zijn quizvragen in dezelfde lijn als het voetbalduel. De speler die het laatst een juist antwoord af, mag als eerste een penalty beantwoorden. Wanneer iemand een fout antwoord geeft, en de tegenspeler in dezelfde penalty een goed antwoord geeft, dan wint de tegenspeler de wedstrijd. Hij/Zij mag dan kiezen naar welke 'goal' hij (fictief) gaat trappen: A, B of C. En zo komt hij/zij te weten welke prijs hij/zij wint.

5. De prijs

Er zijn drie winnaars die elk één prijs ontvangen. Ze kiezen deze door in een fictieve goal te trappen die ze zelf mogen kiezen. De drie prijzen zijn: 

- 1 duoticket voor de finale van de Champions League op zaterdag 28 mei 2022 in Parijs (incl. vervoer + een overnachting)

- 1 duoticket voor de finale van de Europa League op woensdag 18 mei 2022 in Sevilla (incl. vervoer + een overnachting)

- 1 digitale Takeaway.com bon twv €500 om van Takeaway te genieten tijdens één van de bovenvermelde finales op TV.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

Indien een  winnaar niet aanwezig kan zijn op de door haar/hem gewonnen finale vervalt het recht op de prijs en wordt er geen compensatie voorzien. De digitale Takeaway.com bon kan alleen gebruikt worden op dag van de finale. Indien hij dan niet gebruikt werd, wordt er geenszins in een compensatie voorzien.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

 

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2)  DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

5) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

6)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

7)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

8) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.