WEDSTRIJDREGLEMENT Ga naar Sint-Maarten op Sint-Maarten

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Ga naar Sint-Maarten op Sint-Maarten’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen (hierna genoemd DPG Media/Qmusic of Qmusic) en COMMV Track Consultancy, gevestigd te Leeuwerikstraat 3, 8540 Deerlijk. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 1 november 2021 06u00 en loopt tot en met vrijdag 5 november 2021 08u59. 

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (maandag 1 november 2021) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

  • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic, COMMV Track Consultancy en met haar gelieerde vennootschappen;
  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per jaar  gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf vrijdag 29 oktober 2021 06u00 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf maandag 1 november 2021 06u00 tem vrijdag 5 november 2021 08u59 kan je meespelen met de wedstrijd tijdens de ochtendshow van Qmusic.

Van maandag 1 november 2021 t.e.m. vrijdag 5 november 2021 selecteren we elke ochtend tussen 6u00 en 9u00 een finalist voor de finale op vrijdag 5 november 2021 (de laatste finalist wordt op vrijdag voor 7u45 geselecteerd). Luisteraars kunnen zich elke dag (maandag 1 november 2021 tem vrijdag 5 november 2021) opnieuw kandidaat stellen. We verstoppen in een liedje ‘de lach van Maarten Vancoillie’. De luisteraars moeten op dat moment via de Q-app ‘ik wil naar Sint-Maarten op Sint-Maarten’ sturen. De 11e en 12e luisteraar die dit sturen, spelen tegen elkaar voor een plaats in de finale. 

Ze krijgen 5 quizvragen. Kandidaat 1, degene die als eerste een bericht stuurde, mag beginnen. Bij een goed antwoord blijft de kandidaat aan de beurt. Bij een fout antwoord is de volgende vraag voor kandidaat 2 enzovoort. De kandidaat die na de vijfde vraag overblijft, wint een plek in de finale op vrijdag 5 november 2021. Wanneer de kandidaat die aan de beurt is de laatste vraag niet weet, is de winst voor de andere kandidaat.

Op vrijdag 5 november 2021 spelen de 5 finalisten, die doorheen de week werden geselecteerd, de finale om 7u45.

Alle finalisten krijgen na hun deelname doorheen de week dezelfde vraag gesteld. Daar moeten ze onmiddellijk op antwoorden. We nemen dit op in vooropname. Op vrijdag 5 november 2021 onthullen we om 7u45 tijdens de finale live op de radio welke kandidaat het dichtst bij het juiste antwoord zat. Die persoon wint de prijs.

 

5. De prijs

De algemene reisvoorwaarden van Track Consultancy zijn als volgt:

Je wint een reis voor 2 personen naar het eiland Sint-Maarten. In deze prijs zitten inbegrepen: - 2 vliegtickets van Amsterdam naar Sint-Maarten en terug - 5 hotelovernachtingen (incl ontbijt) - 1 x welkomstdiner voor 2 - een Sunset zeiltocht - een Zipline Flying Dutchman voor 2

De periode waarin je de reis moet opnemen, wordt in onderling overleg beslist, maar start pas vanaf januari 2022.

De winnaar staat zelf in voor alle overige kosten voor o.a. maaltijden, verbruik dranken, eventuele fooien en voor het afsluiten van een reisverzekering.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

 

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2)  DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de eis en het verblijf.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

5) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

6)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

7)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

8) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.